Evlilikte Eşlerin Birbirlerine Karşı Sorumlulukları ve Hakları

Evlilikte Eşlerin Birbirlerine Karşı Sorumlulukları ve Hakları

İnsanlar hayatlarını birleştirecekleri, iyi ve kötü günde yan yana kalacakları, hastalık ve sağlık gözetmeden birbirlerine destek olacakları gibi karşılıklı sözler vererek dünya evine girerler. Dünya hayatının zorluklarına, ya da kişilerin anlaşamamalarına bağlı olarak ayrılmak zorunda kalabilirler. Bu durumda her iki taraf da birbirine saygı göstererek, konuyu en kısa ve sorunsuz yönden sonlandırmalıdır. Yaşanacak tartışma ve anlaşmazlıklar, kişileri daha fazla yıpratacağından dolayı uzak durulması gereken en önemli husustur. Her evlilikte olduğu gibi farklı kişiliğe sahip iki insanın aynı evde yaşaması konusu, tek taraflı olarak gerginlik yaratabilir. Alışkanlıkların ve kültürlerin farklı olduğun düşünürse, uyumun yakalanması uzun zaman alabilir. Bu zamanı geçirirken, saygı ve sevgi gibi temel özellikleri unutmamak ve karşılıklı olarak uygulamak gerekir.

Evlilik ve Sorumluluklar

Evlilik bir hayatı paylaşmak, can yoldaşı olmak ve birbirini anlamaktır. Özünde merhamet barındıran her insan, evliliğiyle ilgili doğru olanı yapmayı seçer.Tarafların birbirlerine olan ve yerine getirilmesi gerekli olan yükümlülükleri vardır. Her bireyin kanun ve toplum önünde ayrı ayrı haklarının olduğunu düşünürsek, bu haklara saygının gereğini yerine getirmemiz gerekir. Eşlerin evine ve eşine karşı olan sorumluluklarını yükümlülük olarak görebiliriz. Erkek ve kadın tarafı olarak ayrılan, ama temelde ortak paydada toplanan bir paylaşımdan bahsetmemiz yanlış olmaz. Çalışan ve emek harcayan her iki üye de ilk sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Para kazanmak, hayatı idame ettirebilmek için ilk zorunluluktur.

Eşler,çoğunluklar maddi zorluklar ve anlaşmazlıklar yüzünden ayrılma aşamasına gelirler. Bu sebeptendir ki, her aile kuruluşunda maddi tatmin sağlanmış olmalıdır. Bu sorumluluğu her iki taraf da üstlenebileceği gibi, erkek ya da kadın tek başına üstlenebilir. Karar ne olursa olsun, eşin sorumluluğu üstlenen tarafa manevi destek olması şarttır. Evliliklerde iş bölümü ve bu karara saygı esastır. Eşler, gösterilen çaba karşısında birbirlerine borçlu hissetmemelidir.Yapılanlar, karşılıklı sorumluluk dahilinde gerekli olduğu için, yerine getirilmesi esastır.

Eşler Arası Uyum ve Paylaşım

Ev işleri, tamamlanması gereken görevler arasında önemli yere sahiptir. Temizlik,bulaşık, yemek yapma, çocukla ilgilenme, ütü gibi eylemler evlilikte angarya gibi görülmektedir. Taraflar birbirine her konuda yardım etmeyi prensip haline getirirlerse evlilikleri mutlu ve huzurlu bir şekilde devam eder. Eğer eşlerden biri, görev ve sorumluluklarından birini yerine getirmezse, diğeri onu tamamlamalıdır. Her ihmal, bilerek ve isteyerek yapılmayabilir.

Yapılan yanlış telafi edilebilir durumdaysa saygı gösterilir. Düzeltilmesi beklenerek zaman verilir.Bu zamanda mutlaka eşlerin birbiriyle konuyu konuşması, hataları biriktirmeden çözerek devam etmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, biriktirilen her sorun,ileride anlık patlama ve sinir harbine sebep olacaktır. Görev paylaşımı kavramını, evliliklerinde uygulamayı tercih eden çiftler mutlak mutluluğa bir adım daha yakındır. Kişilerin birbirine olan güveni, evliliğin temelini oluşturmaktadır. Güveni de karşılıklı sevgi ve saygı bir arada tutar.Basamaklardan bir yada birkaçı sekteye uğrarsa, evlilik zemini zedelenmeye başlar. Yavaş yavaş sorunlar ortaya çıkartılır, konuşulmadan çözümsüz kapatılan yanlışlar mutsuz evliliklerin kaynağını oluşturur.

Evliliğin Getirdiği Hukuki Sorumluluk

Devletimiz,temeli hukuk ilkelerine dayanan bir cumhuriyettir. Evlilikte eşlerin hak ve yükümlülükleri nelerdir? Sorusuna yanıt olarak, medeni kanun kapsamında eşler, birbirlerine karşı bazı haklara sahiptir. Evlilik başlangıcından sonuna kadar geçen sürede taraflar maddi ve manevi olarak birbirlerine garanti verirler. Bu hak, medeni kanunla birlikte resmi nikah aşamasında garanti altına alınmıştır. Evlilikleri boyunca kazandıkları ortak bir şekilde mal varlıklarına dahil edilir. Yapılan çocuk ya da çocuklar ortak bakıma dahil edilir. Evlilikte eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları hukuki ve sosyal olarak ikiye ayrılabiliriz.

Sorumlulukları ve bakım şartları eşlere geçer, ihtiyaçlarını karşılamak üzere süreç başlamış olur. Eşler birbirinden, mal varlıklarından ve çocuklarından sorumludur. Bu sorumluluklardan her ne sebeple olursa olsun, evlilik müessesi devam ettikçe,vazgeçemezler. Evlilikte maddi olarak kişiler bağımsız bir şekilde sorumludurlar.Mahkeme kararı olmaksızın, eşlerin birbiri hakkında hak mahrumiyetine gitmeleri sonucu taraflar dava yolunu tercih etmelidir. Mahkeme kararının gereğini yapmakla yükümlüdürler. Aile içerisinde alınacak kararlarda taraflar özgürdür;fakat eşlerin birbirinden rıza alması esastır.

Boşanma Kararında Yol Haritası

Herhangi bir sebepten dolayı eşler evliliklerinde çözümsüz kalabilir, çıkmaza düşerlerse, uzman bir hukuk danışmanından yardım almalıdır.Hak mahrumiyetine uğramamak ve anlaşmaya varmak için ilgili danışman, tarafları bir araya getirerek uzlaştırmaya çalışır. Çözümsüzlük durumunda, bağlı bulundukları mahkemelere başvurarak, ilgili aile üyesinin eksik ve sorunlu olan davranışlarını somut belge ve şahitlerle kanıtlamak durumundadır. Evliliğin sonlandırılması öncesi mahkeme, tarafları ortak paydada toplamak için hukukun tüm gerekliliklerini yerine getirir. Yine de çözüm bulunamıyorsa boşanma akdine geçilir. Bulunduğunuz bölgeye boşanma avukatına başvurabilirsiniz. Örneğin Adana boşanma avukatı veya İstanbul boşanma avukatı olarak arayabilirsiniz.

Taraflar, birbirinden boşanma konusunda razı olursa, mal paylaşımı, çocuk velayeti durumu, nafaka beyanı, maddi ve manevi tazminatlar, hukuk çerçevesinde, mahkemece belirlenerek ilgili mahkeme tarafından eşlere pay edilir. Süreç ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek,evliliğinizle ilgili sorunları hukuki yoldan çözebilmek için hukuk danışmanınıza mutlaka ulaşın. Sorunları çözebilmek için öncelikle eşinizle irtibatta kalın;gerekirse psikolojik danışmanlık alarak yardım talebinde bulunun. Boşanmak son tercih olacağını hiçbir zaman unutmayınız. Sonuç alınamaması durumunda çare mutlaka bir hukuk danışmanından boşanma süreci ile ilgili destek almak olacaktır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları