Eşi Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir, Nasıl Aldırılır?

Eşi Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir, Nasıl Aldırılır?

Şiddetin günden güne artmaya devam ettiği toplumuzda eşi evden uzaklaştırma kararı, erkek şiddetinin önüne geçilebilmesi amacıyla oluşturulmuş bir yaptırım çeşididir.

Kadına uygulanan şiddetin önlenmesi amacıyla çıkartılan 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamındaki bir koruma tedbiridir.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun aileyi korumak adına aile içi şiddet olması durumunda şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasını sağlar.

Genelde kocanın evden uzaklaştırılması şeklinde uygulanır; fakat sadece kocanın değil aynı çatı altında yaşayan diğer bireylerin de uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

Yani sadece kadının kocasına karşı aldırdığı bir karar değil, şiddet uygulayan kişi kadın ise erkeğin de kadına karşı aldırabildiği bir eşi evden uzaklaştırma kararıdır.

Uzaklaştırma Kararı sadece eşlerin birbirine karşı aldırdığı bir karar değildir; eğer şiddete maruz kalıyorsa evde yaşayan çocuğun babaya veya anneye karşı da aldırabildiği bir karardır.

Her ne halde olursa olsun darp raporuyla uğranılan şiddetin ispat edilmesi son derece önemlidir ve bu husus atlandığı için pek çok kadın mağdur olmaktadır ve darp raporu konusuna aşağıda değineceğiz.

Eşi Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Şiddet uygulayan erkeği evden uzaklaştırma kararı şiddete uğrayan kadın tarafından kolluk kuvvetine (polis veya jandarma) müracaat edilmek suretiyle veya bulunduğu ildeki Aile Mahkemesine başvurmak suretiyle alınabilir.

Bu karar nasıl alınır? Bu karar hiçbir belgeye gereksinim duyulmadan doğrudan şiddete uğranıldığının söylenmesi ve şikayetçi olunması sonucu kendiliğinden alınır ve eşi evden uzaklaştırma kararı verilir.

Eşi Evden Uzaklaştırma Kararının Çeşitleri

6284 sayılı kanun iki farklı koruma tedbiri kararı alınabilmesine olanak sağlamaktadır ve ilki koruyucu tedbir kararı ikincisi ise önleyici tedbir kararıdır.

Kararın alındığı makamlar yönünden de ikiye ayrılmaktadır ve bunların birincisi mülki idari amir (vali veya kaymakam) ikincisi ise aile mahkemeleri tarafından verilen koruma tedbiri kararlarıdır.

İdari koruma tedbiri kararlarında ana yetki mülki idari amirinde bulunmaktadır; ancak bazı istisnai hallerde (gecikmesinde sakınca olan durumlar) kolluk amiri de koruma tedbiri kararı verebilir.

Toplumumuzun kanayan yarası olması ve kadın cinayetlerinin arttığı günümüzde insanların bilinçlenmesi açısından bu konuyu örneklerle açıklayalım.

Örneğin kocası tarafından darp edilen bir kadın şiddete maruz kalmaya devam ediyor.

Şiddet anında hemen kendisini bir odaya kilitleyip polisi arayarak şiddete uğrağını söyleyerek polisleri evine çağırabilir.

Polisler en kısa zamanda gelerek kadını önce hastaneye götürüp darp raporu alacak ardından kocasının ve kendisinin karakolda ifadeleri alındıktan sonra kocasına polis tarafından hemen o anda uzaklaştırma kararı verilecektir.

Eşi evden uzaklaştırma kararı aldırılmasından sonra koca kesinlikle uzaklaştırma kararı süresince eve giremeyecektir.

Şiddetli geçmişsizliğin olduğu evliliklerde çoğunlukla çiftler boşanma avukatına giderler ve Adana boşanma avukatı veya İstanbul bölgesinin boşanma avukatı gibi aramalar yazarak ilgili kişileri bulurlar.

Başka bir örnek vermek gerekirse; kocası tarafından sürekli şiddete ve hakaret maruz kalan bir kadın şiddet anında polisi arayamıyorsa veya kocasından korktuğu için hiçbir şey yapamıyorsa, kocasının evde olmadığı bir gün hastaneye giderek şiddete maruz kaldığını söyleyerek darp raporu alabilir.

Aile içi şiddete maruz kalan veya maruz kalma tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları, kolluk, savcılık, aile mahkemesi veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak uzaklaştırma kararı alabilirler. Bu karar, şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmasını, onunla iletişim kurmasını veya onu tehdit etmesini engeller. Uzaklaştırma kararı, en fazla 6 ay süreyle verilebilir.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 2012 yılında kabul edilmiştir. Bu kanun, aile içi şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması için önemli bir adım olmuştur. Kanun, şiddetin kanıtlanması gerek olmadan yalnızca bir talep ile koruma kararı verilmesini sağlamıştır. Bu da, şiddet mağdurlarının daha kolay korunmasını sağlamıştır.

Uzaklaştırma kararı, aile içi şiddet mağdurları için önemli bir koruma mekanizmasıdır. Bu karar, şiddet mağdurlarının fiziksel ve psikolojik olarak korunmasına yardımcı olur. Uzaklaştırma kararı, şiddet mağdurlarının hayatlarını yeniden kurmasına da yardımcı olur.

Aile içi şiddete maruz kaldıysanız veya maruz kalma tehlikesi varsa, uzaklaştırma kararı almak için yetkililere başvurabilirsiniz. Uzaklaştırma kararı, sizin ve ailenizin güvenliği için önemlidir.

Uzaklaştırma Kararı Süresi

Evden eşi uzaklaştırma kararı en fazla 6 (altı) ay için verilebilir ve Uzatma kararı ne zaman istenebilir sorusu sorulmaktadır ve bunun cevabı oldukça basittir.

Eğer ilk verilen karar örneğin 3 (üç) ay ise uzaklaştırma kararının süresinin dolmasından önce tekrar başvurmak suretiyle bu karar uzatılabilir.

Bu durumda başvuru mercii kolluk kuvveti (polis, jandarma) değil Aile Mahkemesi olmalıdır.

Kişi şiddete uğrama ihtimalinin halen devam ettiğinden bahisle, eşin evden uzaklaştırma kararının uzatılması talebini içeren dilekçeyi, bulunduğu ilin Aile Mahkemesine sunarak uzaklaştırma kararının süresinin uzatılması talep edebilir.

Aile Mahkemesi şiddet tehdidinin devam etmesi nedeniyle genelde uzaklaştırma kararının süresini uzatmaktadır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları