Boşanmada Kusur Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Boşanmada Kusur Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Boşanma davalarında diğer eşe oranla daha ağır kusuru olduğu tespit edilen eş, talep edilmesi halinde nafaka, maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalmaktadır.

Ayrıca ağır kusurlu olan eşin boşanma davası reddedilmektedir, peki, Yargıtay kararlarına göre Boşanmada Kusur Sayılan Davranışlar Nelerdir sorusudur.

Başlıca Kusur Sayılan Davranışlar

 1. Erkeğin, aşırı alkol tükettiği, uyuşturucu madde kullandığı ve bunların etkisinde iken kadına hakaret ettiği bir durumlar,
 2. Şiddete yönelik eylemlerinin olduğu ve eşinin öldürmekle tehdit edildiği durumlar,
 3. Sadakatsizlik vakıasının güven sarsıcı bir boyutta olduğu mahkemece belirlenen davranışlar,
 4. Eşini öldürme girişiminde bulunmak ya da onu intihara zorlamak gibi eşlerden biri tarafından diğer eşin hayatına karşı yapılmış acı sonuçlar doğuran davranışlar,
 5. Eşlerden birinin diğer ele uyguladığı, vücut bütünlüğünü, bedensel ya da ruhsal sağlığını bozucu veya tehlikeye düşürücü davranışlar,
 6. Evden kovma, aç bırakma ve anormal cinsel ilişkiye zorlama gibi davranışlar,
 7. Onur kırıcı davranış olarak nitelendirilen, eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi, onu küçük düşürmesi amacıyla yaptığı davranışlar,
 8. Davacı-karşı davalı kadının sadakat ilkesine aykırı davrandığı ve davalı-karşı davacı erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı olaylarda davacı-karşı davalı kadın,erkeğe nazaran daha ağır kusurlu bulunmuştur.
 9. Mahkemece boşanmaya sebep olan durumlarda taraflar eşit kusurlu kabul edilmişse de;toplanan delillerden kadının hakaret etmesinden sonra evlilik birliğinin devam ettiği, davacı erkeğin bu eylemi affettiği, en azından hoşgörü ile karşılandığı dikkate alındığında, davalı kadına kusur olarak yüklenmez.
 10. Eşinin şartlarını beğenmediği durumda, tarafların sosyal ve ekonomik durumu dikkate alındığında davalı kadının 7 metrekarelik bir odada yaşamak istememesinin olağan olduğu bu durumda davacı erkek, davalı kadına göre daha ağır kusurludur.
 11. Bu durumda fiili ayrılığa sebep olan davacı erkek, boşanmada tam kusurlu kabul edilir.
 12. Tarafların bölge adliye mahkemesince kabul edilen kusur durumlarına göre; kıskanç davranışları olan, çevreye eşinin son olaydaki davranışlarını anlatan erkek ve güven sarsıcı davranışları bulunan kadın eşit kusurlu kabul edilir.
 13. Tarafların bölge adliye mahkemesince kabul edilen kusur durumlarına göre; erkeğin aşırı derecede sinirli ve agresif davranışları olması, erkeğin iş yerine giderek agresif tavırlar sergilemesi, eşine toplum içerisinde “Allah belanı versin, hayvan, adam değilsin” şeklinde ağır hakaretlerde bulunması, kıskanç tavırları olan ve küfür eden kadın ile agresif davranışları olan, eşini darp eden, zaman zaman eve gelmeyen erkek eşit kusurludur.
 14. Tarafların bölge adliye mahkemesi tarafından kabul edilen kusur durumlarına göre; son olayda güven sarsıcı davranışları bulunan ve eşine şiddet uygulayan kadının, son olayda eşine küfreden ve şiddet uygulayan erkeğe göre daha ağır kusurluolduğunun anlaşılmasına karşın; taraflar eşit kusurlu kabul edilir.

Boşanmada Ağır Kusurun Önemi Nedir?

Boşanmada Kusur Sayılan Davranışlar evliliği oldukça etkileyen ve boşanırken haklı sebepler oluşturan davranışlara denir.

 • Ağır kusurlu eşin açmış olduğu boşanma davası reddedilir.
 • Ağır kusurlu olduğu tespit edilen eş nafaka alamaz.
 • Ağır kusurlu olduğu tespit edilen eş lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez.
 • Ağır kusurlu olan eş, diğer şartlar da söz konusu ise nafaka ve maddi-manevi tazminat ödemek durumunda kalır.
 • Ağır kusur kabul edilen davranış, zina veya hayata kast ise hakim, kusurlu tarafın artık değerdeki pay oranını azaltmaya veya kaldırmaya karar verebilir.

İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları