Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma Davasında Kadının Hakları çeşitli başlıklar altında incelemek gerekir. Bu başlıklar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Tazminat Hakkı

Boşanma davaları“anlaşmalı boşanma davası” ve “çekişmeli boşanma davası” olarak ikiye ayrılır ve anlaşmalı boşanma davası eşlerden herhangi birisinin açtığı davayı diğer eşin kabul ettiği dava olarak tanımlayabiliriz.

Bu davayı eşlerden her ikisi de açabilir ve anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıllık olması gerekmektedir bir yıldan az evli çiftler anlaşmalı boşanma davası açamazlar.

Bu davayı eşlerden her ikisi de açabilir ve anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıllık olması gerekmektedir bir yıldan az evli çiftler anlaşmalı boşanma davası açamazlar.

Kadının Velayet Hakkı

Eşlerin çocukları olması durumunda ebeveynlerden hangisi çocuğa daha iyi bakacaksa çocuğun velayeti o eşe verilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise çocuğun velayetinin kimde kalacağı, diğer ebeveynin hangi şartlar altında çocuklarıyla görüşeceği karşılıklı protokoller ile kabul edilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise velayet kararı mahkeme tarafından delillere bakılarak verilmektedir.

Nafaka Hakkı

Boşanma davalarında yer alan nafaka boşanma kararının verildiği tarihe kadar olan tedbir nafakası ve bu tarihten sonra yani boşanmanın kesinleştiği tarihten sonraki yoksulluk nafakası olarak ikiye ayrılmaktadır.

Boşanma davası açıldıktan sonra ekonomik durumlara bakılarak bir tedbir nafakası belirlenir ve Boşanma Davasında Kadının Haklarıolarak belirtilmektedir.

Kararın kesinleşmesinden sonra eğer şartlar uygunsa kadın için yoksulluk nafakası bağlanır ve ölüm, kadının yoksulluktan kurtulması, kadının evlenmesi ya da sürekli gelir elde edebileceği bir işte çalışmaya başlaması gibi durumlarda nafaka azaltılabilir ya da tamamen kaldırılabilir.

Boşanma Süresince Evden Uzaklaştırma Hakkı

Boşanma davaları taraflar arasında mevcut olan süreci daha da artırabilmektedir ve taraflardan bir tanesi boşanmayı kabullenmediği zaman karşı tarafa zarar verecekse bu durumda evden uzaklaştırma kararı aldırılabilir.

Bu önleyici bir tedbirdir ve daha çok kadınlar tarafından tercih edilmektedir ve bu kararın alınması için sözlü ya da fiziki olarak bir saldırının olmasına gerek yoktur ve 6284 sayılı kanun gereğince kadınlar istedikleri zaman eşlerinin evden uzaklaştırılmasını sağlayabilirler.

Boşanma Sırasında Kadının Mal Hakkı

1 Ocak 2002 tarihinden itibaren eşler arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa eşlerin “edinilmiş mallara katılma rejimini” kabul ettikleri varsayılır, yani eşler evlendikten sonra kadının herhangi bir mal varlığı olmasa, ev kadının olsa ve hiç para kazanmasa dahi evlilikten sonra kazanılan her şey eşler arasında ortaktır ve yarı yarıya bölüştürülür.

Evlilikten sonra satın alınan ev, araba, arsa gibi tüm mallar evlilikte ortaktır, ayrıca evlilikten önce alınan ancak ödemesi evlilikten sonra yapılan mallarda yine ortak mallar arasında dahil edilir.

Düğün töreninde takılan takılar, altınlar, paralar ve diğer ziynet eşyaları bu kapsama girmez ve düğünde kime ne takılırsa takılsın bu takıların tamamı kadına bağışlanmış kabul edilir.

Boşanma davası açıldığı zaman ziynet eşyaları için de dava açılabilmekte ve alacak hakkı olarak bu eşyalar isteyebilmektedir.

Kısacası Boşanma Davasında Kadının Hakları denildiğinde kabaca bu haklardan bahsedilebilir ve bu hakların büyük bir kısmı aynı zamanda erkekler için de geçerlidir, bu nedenle hem daha detaylı bilgi almak hem de izlenecek yol için bu konuda uzman olan avukatlardan bilgi almak daha doğru olacaktır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları