7242 Sayılı İnfaz Yasası Neler Getirdi?

7242 Sayılı İnfaz Yasası Neler Getirdi?

7242 sayılı kanun 14 Nisan 2020 tarihinde kesinlik kazanmış Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 15 Nisan 2020 tarihinde 31100 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa 69 maddeden oluşmaktadır. Bu 69 maddeden 36 tanesi 5275 sayılı kanunda yer almaktadır. Bunun ile beraber toplamda 11 ayrı kanunda değişiklik yapılmış olmaktadır.

Tüm bu değişiklikler tek tek incelendiğinde 7242 Sayılı İnfaz Yasası neler getirdi? sorusunu cevaplamak için maddeler halinde incelemek gerekmektedir.

Değişiklik Yapılan 11 Kanun Nelerdir?

7242 Sayılı İnfaz Yasası aşağıdaki değişimlere neden oldu;

 • 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Hakkında Kanun,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Hakkında Kanun,
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini Hakkında Cezalar,
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Hakkında Kanun,
 • 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri hakkındaki Kanun,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele hakkındaki Kanun,
 • 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar hakkında Kanun,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele hakkında Kanun,
 • 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Ceza evleri İş yurtları Kurumuna hakkında Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 6352 sayılı Yargı Hizmetlerini Etkinleştirmek Amacıyla Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki Kanun

Kanun İle Düzenlenmesi İstenen Ana Konular Nelerdir?

 • Bir takım suçlarda verilen süreli cezaların %50 oranında düşürülmesi,
 • Bir takım suçlarında bir tek sefer olmak üzere denetimli serbestlik verilmesi ve bunun 3 yıl olarak uygulamaya alınması
 • İnfaz Hakimliği ile ilgili sistemin düzenlenmesi
 • Hüküm giymiş kişilerin hak ve yükümlülüklerinin daha fazla genişletilmesi ve bunun ile ilgili oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması
 • Özel infaz şekillerinin uygulanabilir olması ve bunun ile ilgili detayların düzenlenmedi

7242 Sayılı İnfaz Yasası ile değişikliğe uğrayan kanunlar ile düzenlenmesi planlanan konular yukarıda belirtildikten sonra bu konulara biraz daha içeriden bakmaya çalışıp bu konuların tek tek neler olduğunu incelendiği zaman aşağıdaki maddelere ulaşmış olunacaktır.

 • Terör konusunda işlenen suçlarda verilen süreli cezalarda koşullu salıverme oranı 3/4 olacaktır.
 • Kaçakçılık suçlarında eşyanın değerinin hafifliğine bağlı olarak verilecek olan ceza 1/2 veya 1/3'üne kadar indirilecektir.
 • Tekrar eden ve örgütlü suçlar hariç tutulmak kaydı ile eşyanın değerinin iki katına kadar olan parayı Devlet Hazinesi'ne soruşturma sonuna kadar geçerli olacak şekilde yatıran kişilerde ceza 1/2 veya 1/3 oranında azaltılacaktır.
 • Açık ceza evinde bulunan,kapalı ceza evinden kapalı ceza evine geçmeye hak kazanan ve denetimli serbestlikten yararlanan tüm hükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli kabul edileceklerdir.
 • Ceza evinden çıkan hükümlüler için Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine başvurma süreleri 25 gün olarak revize edilmiştir.
 • Tek başına hayatını sürdüremeyecek olan kişilerin cezaları denetimli serbestlik yolu ile infaz edilecektir.
 • Adam öldürme, Cinsel Suç,Özel hayata ve hayatın gizliliği ile ilgili işlenen suçlarda koşullu salıverme süresine 4 yıl kalan veya 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, 70 yaşını geçmiş hükümlüler denetimli serbestlikten faydalanacaktır.
 • Bakıma muhtaç, ağır hasta,engelli mahkumlar 5 yıldan az olan hapis cezasını ev hapsi olarak uygulanabilecektir.
 • Kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlüler için çalıştığı her iki saat bir gün olarak hesaplanacaktır.
 • Açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin kullandıkları için hakkı 3 aylık periyotlarda 7 güne çıkartılmıştır.
 • Tefecilik suçu cezası ile ilgili ceza üst sınırı 5 yıldan 6 yıla çıkartılmıştır. Bu ceza ile ilgili para cezası alt sınır 500 gün olarak değiştirilmiştir.
 • Ödenmeyen Adli para cezası ile ilgili hapis cezaları direkt olarak açık ceza evlerine alınacaklardır.
 • Taksirli suçlar nedeni ile 5 yıl ve daha az hapis cezası bulunan tutuklular açık ceza evine alınacaklardır.
 • Hamile ve doğumdan itibaren bir yıl geçmeyen kadınların ceza infazları ertelenecektir.
 • 1 Eylül 2020 tarihi itibarı ile belirlenen il ve ilçelerde ceza infaz hakimlikleri kurulacaktır. İnfaz hakimliğinin verdiği tüm kararlar kesin karar olacaktır.

"Burada bildirilen metin sadece yargı reformu strateji planına göre yasalaşan 7242 sayılı infaz kanunu değişiklikleri konusunda bilgi verilmesi nedeni ile hazırlanmıştır. Hiç bir şekilde bir siyasi yorum ve hukuksal bir değerlendirme içermemektedir."


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları