Boşanma davasını kim açmalıdır? Boşanma davasını ilk açan mı kazanır?

Boşanma davasını kim açmalıdır? Boşanma davasını ilk açan mı kazanır?

Ülkemizde en sık açılan davaların başında boşanma ve çocukların velayeti davaları gelmektedir. Eşlerin birbirlerine olan saygı ve sevgisinin bitmesi, tahammülsüzlük, zararlı madde bağımlılığı, sürekli alınan alkol ile çocukların ve eşin kişisel ihtiyaçlarını gidermemek gibi sebepler boşanma sebepleridir. Kadına ve çocuklara uygulanan aşırı şiddet, başka biriyle yapılan zina, eşin ortak yaşanan evi terk etmesi gibi sebeplerden dolayı, bir kadın ya da erkek boşanma davasını Aile mahkemesine dilekçe ile başvurarak açabilir.

Boşanma davasının süresi mahkemenin yoğunluk durumu, delillerin toplanması, karara bağlanması ve eğer gönderilecekse Yargıtay aşamasının sonuçlanması gibi nedenlerden dolayı biraz uzun sürmektedir. Aile mahkemelerini olmadığı yerlerde boşanma davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatı ile bakar.

Boşanma Davasını İlk Kim Açar?

Peki, Boşanma davasını kim açmalıdır? Evlilik birliğinden zarar gören kadın veya erkek şahsi olarak ya da vekili aracılığı ile boşanma davasını açabilir. Mahkemeye sunacağı deliller ve şahit ifadeleri ışığında hakim dosyayı inceler ve kararı verir. Boşanma davasını ilk açan mı kazanır? diye soracak olursak bu kanı yanlıştır. Yani boşanma davasını ilk açan kazanır inancı gerçeği yansıtmamaktadır.

Mesnetsiz bir durumdur ancak halk içinde davayı ilk açan kazanır şeklinde bir inanış oluşmuştur. Davayı, her davada olduğu gibi davasında haklı olan kadın ya da erkek kazanır. Bunun için delillerinin sağlam olması ve gerçek olması gerekir. Aldatma olayı sonucu boşanma gerçekleşiyorsa, üçüncü kişi ile olan iletişim kayıtları da mahkemede delil teşkil eder. Boşanma talebinin nedenlerinin dosyaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Hakim tüm deliller çerçevesinde davayı ele alır ve takdir hakkını serbestçe kullanır. Önemli olan tüm iddiaların ve haklılığın ispat edilmesidir. Eşler farklı yerlerde ikamet ediyorsa kendi oturdukları yer aile mahkemesinde, aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemelerinde dava açma hakları bulunmaktadır.

Adana Boşanma Avukatı Bulunması

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre dava açmak isteyen kişiler bireysel dava açma hakkına sahiptir. Yani hazırladığı dilekçe ve belgeler ışığında davasıyla ilgili olan mahkemelerde dava açabilir. Ancak bazı durumlarda avukat tutma mecburiyeti bulunmaktadır. Hukuk, kanunlara dayalı kuralların uygulanmasıdır. Belirli dönemlerde kanun maddelerinde değişiklikler meydana gelmekte ve kanunları bilmeyen kişilerin bunları bilmesinin imkansızlığı aşikardır. Adana boşanma avukatının bulunması önemlidir. İyi bir avukat davanın seyrini değiştirebilir.

Avukat, hukuk insanıdır. Gerekli tüm hukuk eğitimlerini almıştır. Kadın ya da erkek, her bir birey yasal haklarını korumak için avukat tutma hakkına sahiptir. Özellikle boşanma davaları anlaşmalı boşanmalar harici çekişmeli davalardır. Uzun bir süreç ve sabır ister. Davayı kazanabilmek için güçlü delillerin olması kadar iyi bir savunma avukatına da sahip olmak gerekir. Böyle zorlu davalarda avukatlar gerekli delilleri toplar, gerekli tüm araştırmayı yapar ve mahkeme dosyasına ibraz eder. Bu sayede davayı haklı olan tarafın kazanması büyük olasılıktır.

Talep Edilecek Haklar

Boşanma davasını kim açmalıdır? Boşanma davasını iddiasında haklı olan kişi açar ve delilleri ile ispatlar. Çocukları var ise kendisi ve çocukları için nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunma hakkı vardır. Kadın evlenmeden önceki soy adını alır ancak kadın iş hayatında kocasının soy adı ile tanınıyorsa ve bundan menfaati varsa eski eşinin soy adını kullanabilir.

Hakim durumu değerlendirir ve davalı tarafın sosyo- ekonomik durumu baz alınarak nafakaya hükmedebilir. Boşanma talebinde bulunan kadın, boşanma davası sonuçlandıktan sonra maddi durumu bozulacaksa yoksulluk nafakasını davalı taraftan boşanma davası sırasında ya da daha sonra açacağı dava ile talep edebilir. Erkek kusurlu ise kadın nafaka isteğinin yanında maddi-manevi tazminat davası açabilir. Çocukların velayet hakkını talep edebilir. Ayrıca çocukların bakım, eğitim ve sağlık gibi kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için iştirak nafakası da talep edebilir.

Çocuğun velayetini alan kişi tüm ihtiyaçlarını karşılar ancak diğer tarafın da çocuğun üzerinde hem görme hem de masraflarına katılma hakkı bulunmaktadır. Kanunlar artık erkeklerin de nafaka alabileceğine karar vermiştir. Boşanma sonucu ağır kusuru olmayan erkek eğer maddi olarak yoksulluğa düşecekse maddi durumu iyi olan kadından yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir. Eşler, evlilikleri devam ettiği sürede edindikleri malların yarısı üzerinde hak sahibidir. Ancak ortada boşanma sırasında hazırlanmış bir protokol var ise buna bağlı kalınarak karar verilir. Boşanma davasını ilk açan mı kazanır? Buna verilecek kesin yanıt hayırdır.

Özetle Duruma Bakacak Olursak

Boşanma davasını açan tarafın haklılığını ispatı gerekir. İspatı bulunmayan davalar mahkemece reddedilir. Hakim tanıkları ve tarafları dinler. Davada zarar gören başkaları var ise onlar da mahkemece dinlenir. Tanık beyanları, iletişim kanallarından elde edilen deliller ve gerekli tüm araştırmalar yapılarak dosya hakim tarafından karara bağlanır.

Haklı olan taraf davayı kazanır. Kaybeden tarafın davayı bir üst mahkemeye götürme hakkı vardır. Oradan gelen yanıta göre mahkeme kararı ya aynı şekilde onaylanır ya da duruşmanın eksiklikleri varsa giderilerek tekrar görülmesi talep edilebilir. Mahkeme Yargıtay kararına uymak durumundadır. Nafaka talebi karara çıktıktan sonra kararında yazılması ile birlikte icra kanalı ile karar tatbik edilir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları