Adana Ceza Avukatı ve Görevleri

Adana Ceza Avukatı ve Görevleri

Türk hukuk sistemi birçok alanı kapsamasından dolayı genel bir kavram olarak dikkat çekiyor. Bu alanlardan birisi de ceza hukuku sistemidir. Ceza hukuku Türk ceza kanunu kapsamında belirtilen eylemlerden dolayı mahkemelerce görülen davalara hitap eden bir hukuk dalıdır.

Ceza davaları asliye ceza, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerince görülüyor. Bu mahkemelerin farklılıklarının nedeni Türk ceza kanununda belirtilen eylemlerin nitelik ve ağırlıklarına göre değişiyor. Türk ceza kanununda belirtilen adli ve örgütlü suçlar ceza davası kapsamında ele alınmasından dolayı, teferruatlı bir dava incelemesi ile ele alınan konulara hitap ediyor. Ceza davalarında avukatlık hizmetlerinin alınması oldukça önemlidir. Bir olay karşısında mağdur ya da sanık olmak, masumiyet durumları göz önüne alındığında dava neticelenmeden herhangi bir kesin hüküm verilmiyor. Bu nedenle bu davaların devamı neticesinde alınacak olan avukatlık hizmetleri ceza hukuku konusunda hizmet verdiğimiz alanlar konusunda kişilerin mahkeme karşısında kendilerinin çok daha iyi bir şekilde savunmalarını sağlaması açısından önemlidir. Adana Ceza Avukatı ve görevleri konusunda müvekkiller çokça soru sormaktadır.

Avukatlar ceza davalarında özellikle bilgi ve belgelerin temin edilmesi ile birlikte gerekli savunma ya da suç duyurularını oluşturabiliyorlar. Mağdur ya da sanık olan kişiler olayın telaşı ile böyle bir hazırlık evresini tek başlarına hazırlayamıyorlar. Bu nedenle ceza davalarında avukatların önemi oldukça büyük olarak görülüyor. Adana ceza avukatı olarak bilinen avukat Ceren Sümer Cilli ceza hukuku konusunda uzmandır.

Avukatların Ceza Davalarındaki Görevleri

Avukatlar, ceza davalarına uyan eylemlerden dolayı bir eyleme karışmış ya da bir eylemden mağdur olan kişilerin vekaletlerini alarak avukatlık işlemlerine başlıyorlar. Kişiler avukatlara vekalet vermek için noter aracılığı ile vekaletname çıkarması gerekiyor.

Vekaletin çıkarılması ile birlikte avukatlar müvekkilleri adına ilgili mahkemelerdeki süreci yakından takip edebiliyor. Avukatlar vekaletleri aldıktan sonra yaşanılan olanın detaylarını öğrenmek için en ince ayrıntısına kadar müvekkilleri ile görüşme sağlıyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu müvekkillerin herhangi bir şeyi saklamadan tüm gerçekliği ile en ince ayrıntısına kadar olayla ilgili bilgi ve görgülerini avukatlarına belirtmesidir. Çünkü avukatlar bu bilgi ve belgeler neticesinde mahkeme karşısında tavrını belirleyecek ve savunma sistemini geliştirecektir.

Yanlış ya da eksik bilgi verilmesi veya olmayan bir şeyin varmış gibi bildirilmesi avukatın da yanlış yönlendirilmesine neden olacağından bu durumun mahkemece tespit edilmesi durumunda avukatın tüm samimiyetinin mahkeme gözünde kaybolacağı anlamına geliyor. Bu nedenle hiçbir şeyi saklamadan net olarak her şey avukatlara bildirilmelidir. Adana ceza avukatı olarak bilinen ekibimiz bu tip davalarda uzmandır.

Ceza Davaları Süresince Avukatların Yetkileri

Müvekkillerinden gerekli bilgi ve belgeleri alarak suç duyurusu ya da savunma dilekçelerini hazırlayan avukatlar, mahkemelerin duruşma tarihlerini belirlemelerini bekleyerek bu süre içerisinde eksik olan bilgi ve evrakları da tedarik ediyorlar. Mahkemeler dava süresince ana duruşma ve tanık duruşması gibi birtakım duruşmalar yapabiliyorlar. Avukatlar bu süre içerisinde müvekkillerinin lehine verilmesi istenen ara kararlar ile ilgili taleplerde bulunabiliyor. Adana Ceza Avukatı ve görevleri konusunda birçok makale yazan Avukat Ceren Sümer Cilli, ceza hukuku konusunda uzmandır.

Mahkemelerin belli bir konuda vermiş olduğu süreleri yakından takip eden avukatlar bu süre içerisinde istenen evrakların t emin edilerek mahkemeye sunulmasını sağlıyor. Avukatlar mahkemelerin vermiş olduğu sürelere büyük önem taşıyor. Bunun nedeni bu sürelerin geçirilmesi ve yetiştirilememesi durumunda mahkemenin sonraki aşamada herhangi bir itiraz ya da savunmayı kabul etmemesine bağlıdır. Mahkemeler dava süresince iddia olunan konu ile ilgili görgü tanıkları ile ilgili duruşmalar da yapabiliyor. Özellikle mahkemenin tanıkların beyan edilmesi için vermiş olduğu süre içerisinde avukatlar müvekkilleri ile irtibata geçerek üç kişiden oluşan bir tanık listesi hazırlanmasını istiyor. Avukatlar müvekkillerinin tanık belirlemesi süresince de yardımcı oluyor. Belirlenen tanıklar mahkemeye beyan edilerek mahkeme ilgili tanıkların ikamet adreslerine tebligat göndererek duruşma tarihinde mahkeme duruşma salonunda hazır olmalarını istiyor. Avukatlar da olaya tanık olmuş kişilerin dinlenmesi için mahkemeden talepte bulunabiliyor.

Mahkeme tanıklar için bir duruşma günü belirlememiş ise bunu avukatlar müvekkilleri adına mahkemeden isteyebiliyor. Mahkemeler tanıkları dinledikten sonra duruşma ile ilgili ara kararlar verebiliyor. Mahkemenin vermiş olduğu bu ara kararlara avukatlar itiraz etme hakkına sahip. Bunun için sunulan süre yedi gün. Yedi günlük süre içerisinde mahkemenin vermiş olduğu ara kararlara itiraz edilmez ise ara kararlar kesinleşiyor ve ara kararlarda verilen hükümler uygulanıyor.

Ceza Davaları Temyiz Süreci ve Avukatların Önemi

Mahkeme davaya konu olan olay ile ilgili bütün araştırma ve incelemelerini yaptıktan sonra tarafların yüzüne okunmak sureyi ile gerekçeli kararını hazırlıyor. Hazırlanan gerekçeli karar mahkeme huzurunda tarafların yüzüne okunuyor.

Gerekçeli kararda olaya neden olan sanıklar için ceza, mağdur için ise mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde kararlar verilebildiği gibi, sanık sıfatı ile mahkeme huzurunda bulunan kişiye cezaya yer olmadığına ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilirken mağdurlar için ise mağduriyet şartlarının oluşmadığına dair kararlar verilebiliyor. Bu kararlardan hangisi olursa olsun avukatlar müvekkilleri ile ilgili aleyhte karar verilmesi durumunda gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten geçerli olmak üzere 15 günlük süre içerisinde bir üst mahkeme olan Yargıtay’a itiraz etme hakkına sahip oluyorlar. 15 günlük süre içerisinde yerel mahkemenin gerekçeli kararına nasıl bir itiraz edileceği konusunda fikir birliği sağlanmasının yanın sıra yeni gelişen bilgi ve belge var ise bu bilgi ve belgeler de itiraz dilekçesine eklenerek yasal süre içerisinde yerel mahkeme kanalı ile Yargıtay’a gönderiliyor.

Yargıtay yapılan itiraz ve itiraza neden olan bilgi ve belgeleri titizlikle inceleyerek yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlarda bir tutarlılık olup olmadığını kontrol ediyor. Avukatlar bu süreçte yerel mahkemenin kanunların hangi maddesine göre yanlış karar verdiği konusunda Yargıtay’ın dikkatini çekecek bir ifade kullanmaları gerekiyor. Yargıtay avukatların bu ifadeleri ile yerel mahkemenin kararlarını inceleyerek yerel mahkemenin kararını ya bozuyor ya da düzelterek onamaktadır. Yargıtay kararı kesin olmak ile birlikte itiraz süreci bulunmuyor.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları