Adana Ceza Avukatı

Adana Ceza Avukatı

Adana Ceza Avukatı işinde uzman ve bilgili olmalıdır ve Türk Ceza Kanununa göre hangi eylem ve işlemlerin suç sayılacağını bilmelidir.

Suç unsurunun cezai takibe alınabilmesi için suça maruz kalan kişilerin ya da şahit olan 3. kişilerin şikayetçi olmaları gerekir.

Şikayeti veya ihbarı alan savcılık gerekli araştırmayı yapar. Savcılık, suç işlendiği kanaatine varmışsa incelemeyi başlatır.

Bu süreye “soruşturma” adı veriliyor. Savcılık ceza davası açmak için yeterli şüphe olmadığı kanaatine varabilir.

Yeterli şüphe; şüphelinin mahkum olma ihtimalinin beraat etme ihtimalinden yüksek olma durumudur.

Detaylı araştırma ve incelemenin ardından hazırlanan dosya (iddianame), ilgili ceza mahkemesine sunulur ve ceza mahkemesi, ilgili ceza kanunları doğrultusunda dosyayı 15 gün içinde inceler.

Dosyanın kabul edilmesi halinde “kovuşturma” denilen mahkeme süreci başlar ve mahkemede, asil olarak mağdur ve sanık bulunur.

Her ikisinin de avukat tutma hakkı vardır. Sümer Hukuk Bürosu bu hususta Adana ceza avukatı sağlıyor ve TCK md. 66/1’e göre şikâyete konu tutulan suçların 6 aylık zaman aşım süresi bulunuyor.

Bu süreye “olağan dava zaman aşımı süresi” deniyor.

Bu sürenin geçmesiyle ceza davası hakkında düşme kararı verilir ve bütün ceza davaları kamu davası olarak görülür.

Reşit olmayan mağdurların şikayetleri ailesi tarafından yapılır ve şikayet edemeyecek pozisyonda olan hayvan ya da kamu malları hakkında şikayetçi devlettir.

Adana Ceza Avukatı İlgi Alanları

 • Gasp (yağma)suçu
 • Kasten adam öldürme
 • Darbenin etkisiyle ağırlaşmış yaralamalar
 • Taksirle ölüme sebebiyet verme
 • İrtikâp, zimmet, rüşvet suçları
 • Resmi belgede sahtecilik yapma
 • Nitelikli dolandırıcılık yapma
 • Hileli iflas
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Uyuşturucu kullanılmasını sağlama
 • Bilerek yaralama suçu
 • Cinsel tacizde bulunma
 • Tehdit ve şantaj suçları
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Özel hayatin ihlali
 • Hakaret etme
 • Hırsızlık suçu
 • Mala zarar verme suçu
 • Güveni kötüye kullanma
 • Basit dolandırıcılık suçu
 • Vergi Kaçakçılığı

Mahkeme Süreci Nasıl İşler?

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdiği iddianameyi inceleyen hakim, iadesini veya reddini gerektirecek bir durum olmadığı hallerde duruşma hazırlık tutanağı (tensip tutanağı) düzenler.

Bu süre itibariyle şüpheli sanık konumuna giriyor ve hakim duruşma gününü belirler.

Taraflara çağrı kağıdı gönderilir sonra Duruşma günü taraflar mahkemede hazır olurlar.

Her iki tarafın da ya da sanık sıfatıyla bulunanın CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)’a göre avukat tutma ve bulundurma hakkı vardır yani Adana Ceza Avukatı'nın uzman olması çok önemlidir.

Ceza davalarına suçun mahiyetine göre; Ağır ceza mahkemesi ve Asliye ceza mahkemesi bakar ve sanığın konuşturularak kanaat oluşması sağlanır.

İncelemeler ve sanığın konuşturulmasında sonra hakim bir karar vermek zorundadır.

Hakim; kanunlara, örf ve adetlere, şahsi kanaatine ve hakkaniyet duygusu içinde hüküm verir eğer hakimin aklında şüphe kaldıysa, bunu sanığın yararına kullanır ve beraat kararı verir.

Ceza Davasında Avukatın Rolü

Adana Ceza Avukatı olarak da bilinen Avukat Ceren Sümer Cilli bu konularda uzmandır.

Soruşturma, kovuşturma ve temyiz aşamalarında bireyin hakkını en doğru ve yeterli şekilde savunacak uzman ceza hukuku avukatına ihtiyaç vardır.

Anayasal hükümlere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa, Ceza Usul Hukukuna hâkim olan avukat bireye isnat edilen suçları çürütebilir.

Bireyin kanuni bilgi yetersizliğinden ve kendini yeterince savunamamasından dolayı ceza almasını önler.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları