Denetimli Serbestlik Yasası ve Adli Kontrol

Denetimli Serbestlik Yasası ve Adli Kontrol

Denetimli Serbestlik Yasası ve Adli Kontrol yasaları kurumsal yaşam dikkate alındığında çok genç bir kurumdur ve denetimli serbestlik kurumu, batı hukuk sistemlerinde yüzyılı aşkın geçmişi olmasına karşın, Türkiye Hukuk Sistemi'nde 2005 yılından buyana görülmektedir.

Denetimli serbestlik sisteminde suçlardan ziyade verilen kararlardan bahsetmek mümkündür ve denetimli serbestlik denince genellikle akla ilk gelen uygulama şarta bağlı erken tahliye olmaktadır.

Kamuoyunun en çok ilgisini çeken ve takip ettiği konu bu husustur. Oysa denetimli serbestlik sisteminin takip ettiği kararlara bakıldığında 13 çeşit kararı içerdiği görülmektedir.

Bunlardan biri de adli kontrol karaları bu sistemle takip edilmektedir ve kamuoyunun ilgilendiği bir diğer önemli madde denetimli serbestliğin en çok faydalanılan bölümüne dair önemli soru adli kontrol kararı nasıl kaldırılır sorusudur.

Adana ceza avukatı olarak bilinen büromuz bu konularda ve diğer ceza davalarında oldukça tecrübelidir.

Denetimli Serbestlik Kapsamı

Özellikle şartlı tahliyenin belli şartlara bağlanmasına ilişkin denetimli serbestlikten yararlanabilmek için kişinin öncelikle caza infaz kurumunda açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazanmış olması gerekiyor.

Hükümlü kişinin koşullu salıverilmesine bir yıl ya da daha az bir sürenin kalmış olması gerekiyor ve 671 sayılı KHK ile bu süre değiştirildi.

Denetimli Serbestlik Yasası ve Adli Kontrol şartlarına göre kişinin iyi halli olup olmadığı hakkında ceza infaz kurumunda idari gözlem kurulu tarafından bir karar verilmesi ve bu kişinin durum raporunun ilgili mahkemeye intikal ettirilmesi gerekiyor.

Şartlar Genişletilebilir Mi?

671 sayılı KHK ile söz konusu şartlar halihazırda genişletilmiş durumda, yani hükümlünün tahliyesine bir yıldan az kalmış olmak şartı geçici bir hükümle 2 yıla çıkarıldı.

Ancak hükümlü lehine yapılan bu iyileştirmeden belli suçlar istisna tutuldu ve suç kapsamı itibariyle kasten öldürme, nitelikli ve ağır yaralama, cinsel suçlar,uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçuyla terör suçları bu iki yıllık uzatma avantajından mahrum bırakıldı.

Bu suçlar açısından yine temel düzenlemedeki bir yıl düzenlemesi geçerli ve bunların dışında kalan suçlar için iki yıl ve daha az kalan suçlular denetimli serbestlik kapsamından istifade edebiliyorlar.

Denetimli Serbestlik İçerisinde Suç İşleme ve Şart İhlali

Denetimli serbestlik yasası ve adli kontrol kapsamında kişi eğer yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirmezse, kişi açısından zorunluluklar getiren bir süreçtir çünkü cezanın bir devamıdır, ilk kural ihlalinde kişiye ilk defa ihlal etmesi dolayısıyla yazılı bir uyarıda bulunulur.

İlgili müdürlük kişiye bir daha ihlal etmesi halinde ihlalin yasal sonuçlarını hatırlatan bir yazılı uyarı yapar.

Ancak kişi ikinci defa ihlal ederse eğer, o zaman kişiyle ilgili denetimli serbestlik tedbirine son verilir ve kişinin denetimli serbestlik altında bulunmasına neden olan konuya göre yasal gereğine tevessül edilir.

Söz gelimi kişi, eğer şartla tahliye süresi içerisindeyse şartla tahliyesi kesilir, ceza evine gönderilebilir.

Adli Kontrol Kararın Kaldırılması

Denetimli Serbestlik uygulamaları içerisinde en yüksek uygulama adli kontrol uygulamasına ait ve adli kontrolle kastedilen en geniş anlamda alan tutukluluk yerine ikame edilen tedbirleri ifade ediyor.

Bu en fazla sayıya işaret ediyor, ayrıca suç teşkil edecek faaliyetlerden uzak durmakla birlikte, kişinin adli kontrol kaydı içerinse verilmiş olan yasakları çiğnememiş olması gerekmektedir.

Denetimli Serbestlik Yasası ve Adli Kontrol şartlarında belirtildiği gibi ,denetimli serbestliğin bahsedilen gereklilikleri uyarınca başvurular yapıldıktan ve gerekli yükümlülükler yerine getirildikten sonra, ilgili mahkemeye başvurulmalı ve risk faktörü içerilmediğine dair bir suç ve karar kaldırılması arası bir iyi hal durumu oluşmalıdır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları