Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Süreci

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Süreci

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Süreci açılacaksa bazı konularda dikkatli olmak gerekir ve bu mevzuların devletler arası bazı hukuksal durumları mevcuttur.

Vatandaş olarak bulunduğunuz ülkeden dava açmak mümkündür ve eşlerin farklı ülkelerden olması boşanma davalarında engel teşkil eden bir durum değildir ve boşanma ile ilgili yetkili mahkemeler işlem görmektedir.

Yabancı Eşten Boşanmak

Ülke dışındaki açılan boşanma davaların kendi ülkendeki değeri hemen teşkil etmez ve yabancı ülkelerin hukuksal ve bazı dış politikaların el verdiği nispette değerlendirmelere tabidir.

Dolayısıyla yurt dışında açılan boşanma davalarında açılan davaların işleyişi bakımından değişikliklerle karşılaşır ve boşanma davalarında yabancı eşe dava açıldığında yurt dışında ise bu dava kendi ülkende de tanıma ve tenfiz davası açmalıdır.

Ancak yurt dışında açılan davanın kesinleşmiş bir dava olması kendi ülkende mahkemeye tenfiz davası açmanı sağlayacaktır.

Bu Davalarda Boşanma Süreci Nasıldır?

Devletlerin milletlerarası yapılan bazı anlaşmaların gerekleri vardır ve Türk Milletler arası özel hukuk mevzuatının bazı maddelerinde şöyledir ve 13. Maddenin içeriğine göre boşanmalarda ve ayrılıklarda nedenleri ve hükümleri eşlerin ortak hukukuna tabidir diye bahseder.

Eşlerin farklı vatandaşlığa tabi olması durumunda ise müşterek oturma hukuku, bulunmadığında ise ortak mutad hukuku, o da olmadığında Türk hukukunun işlemesi mültezimdir.

Ayrılma Süreçleri Nasıldır?

Eşlerin boşanma sürecinde yabancı uyruklu eşten boşanma süreci olarak dava açılma yeri eşlerin beraber ikamet ettiği Aile Mahkemeleri bu konuda başvurulacak kurumdur.

İkamet edilen yerde Aile Mahkemesi bulunmuyor ise başvurulması gereken yer Asliye hukuk Mahkemesi olarak işlem görülür ve burada genel yetki kuralları geçerlidir.

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Süreci her dava farklı nitelik taşıyabilir ve bu nedenle dava açılma aşamasında ne şekil bir boşanma davası izlenecek iyi tespit edilmelidir.

Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkemelerin eşlerden yerleşim yerlerinin neresi olduğu ve ne kadar bir zaman diliminde beraberliğine bakarak karar verir ve bakar ve en az altı ayı baz alan bu durum yetkili mahkemenin nerede dava açılacağını belirlemede etkendir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise durum farklıdır ve bu mevzuda taraflardan isteyen dava açabilir ve yetkili mahkemeye başvurabilir.

Türkiye’ de ikametgahı olmayan kişilerin kişi hallerine ilişik davalar olduğunda bulundukları ülke ve şartları ülke mahkemesinde açılamaması durumunda yetkili mahkemelerde, oda yoksa mutada olunan yer, o da değilse son ikametgah ettiği yerdeki mahkemeler baz alınarak davalar işlem görülebilir. Bunda da mutabık olunamadığında İzmir, Ankara, İstanbul mahkemelerinde dava bakılır.

Hangi Mahkemede ve Hangi Sürede Sonuçlanır?

Açılan davaların sürecini etkileyen bazı etmenler vardır ve bu etmenler avukatın yabancı uyruklu eşten boşanma süreci bakımından dava açmada etkisinin ve sürecin takibinin yapılmasıyla da ilintilidir.

Eşlerin boşanmalarda anlaşmalı yola başvurmaları elbette yine anlaşmalı boşanma avukatlarının devreye girmesiyle daha kısa sürmektedir ve takriben üç veya altı ün süren bu davalar sonuçlanabilmektedir.

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Süreci çekişmeli boşanma davalarında farklı süreçler oluşabilmektedir ve bireysel olarak bu davalara başvuran kişiler uzun bir zaman içeresinde çözülebilmektedir.

Bu sürecin üç veya dört yılı bulabileceği gibi yer ve durumsal değişkenliğin etkisiyle daha farklıda sonuçlanabilir ve avukat yardımıyla yapılan bu tarz boşanma davaları daha kısa zamanda sonuçlanabilir.

Avukatın sağladığı mahkeme takip ve değerlendirme konularında aktif olması zaman bakımından tasarruf sağlar ve doğru sonuçların elde edilmesinde avukat yardımı elzemdir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları