Çocuğa Şiddet Uygulayan Eşe Velayet Verilir Mi?

Çocuğa Şiddet Uygulayan Eşe Velayet Verilir Mi?

Hukuki ve kanuni açılardan reşit sayılmayan yani 18 yaşını doldurmamış çocukların, doğumundan reşit olana kadar olduğu dönemleri kapsayan ve benzeri tüm olayların anne ve baba tarafından yürütülmesine velayet denilmektedir ve Çocuğa Şiddet Uygulayan Eşe Velayet Verilir Mi?

Herhangi bir yasal zorunluluk ya da farklı yasal sorun olmadığı sürece anne ve babalardan velayet alınamaz ve Türkiye şartlarında çocuklar, reşit olana kadar anne ve babalarının gözlemleri eşliğimde büyürler.

Herkese Velayet Hakkı Verilebilir mi?

Velayet hakkı sadece ama sadece anne ve babaya verilebilir ve anne ve baba eğer hayatlarını kaybetmiş ise vesayet hakkı denilen düzenleme devreye girer ve akrabalar ve diğerleri sadece vesayet hakkını alabilirler ve velayet hakkı sadece anne ve baba üzerine tanımlanmış bir düzendir.

Çok fazla karşı karşıya gelinmeyen bir durum olsa da kafaları karıştıran bir soru da velayet hakkının devir edilip edilemeyeceği konusudur ve merak edilen soru Çocuğa Şiddet Uygulayan Eşe Velayet Verilir Mi?

Anayasa mahkemesinde de açık ve olarak bu soruya cevap getirilmiştir. Hangi şart ya da koşullar olursa olsun hiçbir şekilde velayet hakkı devredilemez.

Devir alınması gibi bir talepte bulunulsa dahi verilen kararlar nettir, velayet devir edilemez fakat kişiler vesayet verebilir.

Çocuğa Şiddet Uygulayan Eşe Velayet Verilir mi?

Yasal zorunluluk ve yaptırım olmadığı sürece velayet olabilir fakat hepsinde olduğu gibi velayet sistemi de ince hususlara dayanmaktadır, peki böyle bir durumda Çocuğa Şiddet Uygulayan Eşe Velayet Verilir Mi?

Özellikle son zamanlarda daha da çok gün yüzünde yaşanmaya başlayan şiddet, kavga, ölümler anayasa üzerinde de birçok yaptırıma gidilmesine sebebiyet doğurmuştur, bu da birtakım maddelerin ve koşullarının değişmesini etkilemiştir.

Kadın hakları, erkek hakları, hayvan hakları, doğa hakları, çocuk hakları ve benzeri diyerek maddeler halinde birçok haklardan bahsetmek mümkündür.

Hepsinin tek bir temeli vardır, özgürlüğü ve hayatı korumak, eşit bir yaşam sürdürebilmek ve Şiddet her toplumun kanayan yarası olmuştur ve hastalıklar ve daha birçok eylemin altında şiddet yatmaktadır.

En son yapılan araştırmalara göre, her 10 boşanmanın 8’i şiddetli geçimsizlikten kaynaklanmaktadır.

Ayrılıklardan en çok etkilenen bireyler de hiç kuşkusuz çocuklardır ve ayrılma aşaması geldiğinde iki taraf ayrılacağı için çocukların da eşit şekilde ayrılması gerekmektedir.

Bu durum gerçekleştirilirken avukatlar detaylı araştırma yapar ve hakimin karşısına bir savunma dosyası ile çıkarlar.

Velayet sadece anne ve babaya verildiği için şiddet eyleminde bulunan bir eşe bu durumun uygulanması en kafa karıştırıcı sonuç gibi gözükse de böyle hassas konularda elbette çocukların velayetleri, şiddet uygulayan tarafa verilmemektedir.

Boşanma davalarının ya da diğer tüm davalarının uzun sürmesinin altında yatan sebep, derin ve doğru bir araştırmadan geçmektedir. Kısa sürede yapılan araştırmalar çoğu zaman yanılttığı için süreç uzun bir zamanı kapsar.

Bu süre esnasında her iki taraf ve çevreleri incelenir ve şiddet uygulayan taraf için yeterli bir kanıt varsa velayet o kişiden alınır, şiddet önlenebilir.

Çoğu şiddetin altında çocukluk zamanlarından kalan eksiklik ve yarım kalma duygusu yatmaktadır ve genel olarak bakıldığında her şiddet uygulayan kişilerin aslında ne kadar mutsuz çocukluk geçirdiği tespit edilmektedir.

Diğer çocukların da mutsuz bir gelecek sürmemesi için şiddet uygulayan anne ve babalardan velayet alınır ve verilmez.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları