Taşınmaz Mal ve Arazi Davası Avukatı

Taşınmaz Mal ve Arazi Davası Avukatı

Taşınmaz mallar, özüne zarar verilmeksizin, bir yerden bir yere götürülmesi mümkün olmayan, bir maddi değere sahip eşyaya verilen isimdir. Yani bilinen adıyla gayrimenkul mallardır.

Bir ev, fabrika ve arsa gayrimenkul mal olarak adlandırılır ve kişilerin gayrimenkul üzerinde hak iddia edebilmesi için o gayrimenkulün tapu siciline kayıt edilmesi mecburidir.

Taşınmaz Mal ve Arazi Davası Avukatı bu işin uzmanı hukuk eğitimi almış kişilerdir ve davaların çözümüne büyük katkı sağlarlar.

İnşaat sektöründe günümüzde gözle görülür bir büyüme kaydedilmiştir ve bu büyüme beraberinde sorunlar da getirmiş ve inşaat firmaları ile alıcılar arasında pek çok davanın açılmasına da neden olmuştur.

Firmalar satış sözleşmesine bağlı kalmayarak inşaatları zamanında bitirmemekte ve bu da taşınmazı satın alan kişi ile firma arasında sorunlara neden olmakta, açılan dava sayısında artış meydana gelmektedir.

Bu durumda hukuk eğitimi almış, taşınmaz ve arazi avukatlığı konusunda uzmanlaşmış kişilerden hukuki yardım alma taleplerini artırmıştır.

Taşınmaz Mal ve Arazi Davası Avukatı Tutmanın Önemi

Taşınmaz davalarında men-i müdahale yani müdahalenin önlenmesi davası en çok açılan davalardır.

Bir taşınmazdan yararlanmak için ya o taşınmazın sahibi olmak ya da taşınmazın sahibinden izin alınması gerekir ve onay almadan bir taşınmazdan yararlanmaya çalışmak hukuki açıdan da aykırılık teşkil eder.

Böylece taşınmaza yapılan haksız kullanım durumu ortadan kalkmış olur ve bu durumda bu konularda uzman bir avukatın desteği çok önemlidir.

Avukatın yaptığı çalışma ile taşınmazı işgal eden kişi hem taşınmazdan çıkartılır hem de taşınmazın sahibi ecrimisil yani işgal tazminatı talep edilebilir.

Bu talepler avukat tarafından ileri sürülür ve dava bitiminde taşınmaz sahibi haklarına kavuşmuş olur.

Açılan Taşınmaz Davaları

Bir taşınmaza birden çok kişi sahip ise paylı olan mülkiyette paydaşlar taşınmazın bölünmesi için anlaşamayabilirler ve bu durumda ortaya çıkan dava İzale-i Şuyu ya da diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davasıdır.

Kişiler eğer bu davalar hakkında bilgi sahibi değilse bir avukat yardımıyla davayı açıp takip ettirmeleri yararlarına olacaktır ve avukat davayı açar, dava sırasında tapu kaydı incelenir ve taşınmazdaki tüm pay sahipleri davaya dahil edilerek dava sonuçlandırılır.

Dava sonucu taşınmazdaki haklar aynen bölünür ya da bu mümkün değil ise icra kanalı ile mülk satılarak satıştan gelen para kişilerin payları oranında bölüştürülerek pay sahiplerine verilir.

Tüm bu işlemler Taşınmaz Mal ve Arazi Davası Avukatı desteği ile sonuçlandırılır.

Bazı nedenlerden dolayı ki buna kamulaştırma denir, kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili gibi nedenlerden tapu iptal ve tescil davası açılır.

Bazı nedenlerden dolayı ki buna kamulaştırma denir, kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili gibi nedenlerden tapu iptal ve tescil davası açılır.

Kamuya yararı olan bir taşınmaz, kamulaştırılmak istenir ve bu sebeple taşınmaz sahibi aleyhine tapu iptal ve tescil davası açılır ve bu aşamada avukatın görevi davalı olan mülk sahibinin haklarını korumaktır.

Avukat tüm bu hukuki süreci takip eder ve davanın taşınmazın sahibi yararına bitmesini sağlar.

Kadastro, bir yerde bulunan arazinin kayıt altına alınması arazi özelliklerinin haritada ve kayıtlarda belirtilmesi ve arazi mülkiyeti üzerinde hakkı olan kişilerin isimlerinin tapu kaydına tescilini sağlayan, devlet tarafından yapılan bir işlemdir.

Arazide tapulama yapılırken arazi sınırı, hak sahibinin belirlenmesi konularında yanlışlıklar yapılabilir.

Avukat bu aşamada da devreye girer ve arazi avukatı bu kayıtları inceler, arazi sahibinin bir hak kaybı mevcutsa tapu iptal ve tescil davası açar ve arazi sahibinin haklarını savunur, böylece taşınmazın sahibi herhangi bir hak kaybına uğramamış olur.

Avukat Tutma Zorunluluğu

Konusunu mülkiyet, ayni sınırlı haklar, zilyetlik ve tapu sicilinin oluşturduğu taşınmaz mal hukuku medeni hukukun bir dalıdır.

Gayrimenkul davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur ancak bu davalar özellikle miras yoluyla açılan gayrimenkul davalarında ve devlete karşı kamulaştırma gibi davalarda teknik bilginin zorunlu olması gerektiğinden bir avukat yardımı gerekir.

Taşınmaz Mal ve Arazi Davası Avukatı işte burada devreye girer ve uzman hukukçu yardımıyla davalara devam edilirse herhangi bir hataya sebep olunmadan dava lehe sonuçlandırılabilir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları