Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davası, Türk Medeni Kanununda tanımlanmış olan özel boşanma sebeplerinden bir tanesidir.

Kanun koyucu, eşlerden bir tanesinin küçük düşürücü suç işlemesi yada haysiyetsiz hayat sürmesi halinde diğer eşin boşanma davası açabileceği hakkını öngörmüştür.

Suç işleme sebebiyle boşanma (tmk 163)aşağıdaki ifadelerle suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanmayı düzenlenmiştir. Bu maddeye dayanarak suç işleme ya da haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma davası açılabilir.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası Açmanın Şartları

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davasıaçılabilmesi için üç şart aranır;

1- İşlenen Suç Küçük Düşürücü Suçlardan Biri Olmalı

Suç işleme sebebi ile boşanma davası açabilmek için suçun küçük düşürücü suçlardan biri olması gerekmektedir. Bir suçun küçük düşürücü suç niteliğinde olup olmaması, Hakim tarafından toplum ahlak anlayışı ile failin toplum gözünde düşeceği güç durumla toplum nezdinde yaşayacağı güçlüklerin dikkate alınması ile takdir edilir.

Eş tarafından işlenmiş olan bu küçük düşürücü suç aynı zamanda diğer eşin toplumsal kınamaya ve dışlanmayla karşılaşmasına ya da toplum içerisine çıkamamasına sebep olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

2- Suçun Kasıtlı Olarak İşlenmesi Gerekir

Küçük düşürücü suçun işlenmesi sebebi ile boşanma davası açılabilmesi için suçun kasıtlı bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Meşru savunma halleri, taksir ile işlenmiş olması yada cebir, haksız tahrik gibi hallerde işlenecek olması halinde yüz kızartıcı suçlardan söz edilemeyeceği çünkü fail kişinin küçük düşmediği açıktır. Dolayışı ile eşin küçük düşürücü suç işlemesi sebebi ile boşanma davası açılabilmek için, eşin suçu kasıtlı bir şekilde işlemiş olması şartı aranmaktadır.

3- Suçun Evlendikten Sonra İşlenmesi Gerekir

Eşlerden biri evlilik birliği devam etmekteyken yüz kızartıcı bir suç işlemesi durumunda diğer eş boşanma davası açabilmektedir. Ancak bu suçun evlilik birliği devam etmekteyken işlenmiş olması gerekir. Eğer eş bu suç sebebi ile hakkında soruşturma ya da kovuşturma yürütülen eşe boşanma davası açar ise, boşanma davasının sonuçlanması için ceza davası sonuçlanması beklenmektedir. Ancak boşanma hakimi ceza davasına bağlı olarak bir karar vermek zorunda olmamaktadır.

Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma DavasıToplumun ahlak, etik ve var olan değerlerine aykırı bir biçimde yaşayan eşe karşı bu dava açılabilir.

Haysiyetsiz yaşamayı alışkanlık haline getirmiş eşe karşı açılacak olan boşanma davasında evlilik birliğinin bu sebepten ötürü artık çekilmez olması gerekir.

Haysiyetsiz yaşam sümekte olan eşin bu hayatı alışkanlık haline getirmiş olması gerekir ve bu haysiyetsiz yaşam olarak itham edilmekte olan olayın bir defa gerçekleşmesi dava açmaya yeterli olmaz.

Eşi rahatsız edecek derecede süreklilik görülmelidir. Bu sebeple de evlilik birliği artık diğer eşin açısından çekilmezlik kazanır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları