Soybağının Reddi Ve Babalık Davası

Soybağının Reddi Ve Babalık Davası

Soybağının Reddi Ve Babalık Davası aile hukukunun önemli davalarından biridir ve ebeveyn – çocuk ilişkisini reddetmek, babanın çocukları tanıma,başka bir erkekle akraba olmayan çocuklar tanınma yolu ileilişkilendirilebilir.

Bununla beraber özellikle dikkat edilmesi gereken birkonu ise babalık reddi davası ile babalık davası aynı dava içeriklerine sahipdeğildir ve her iki dava ayrı ayrı incelenmelidir.

Soy Bağının Reddi Davası

-Çocuk evlilikte hamile ise, davacı kocanın baba olmadığını kanıtlamalıdır ve evlilikten en az yüz seksen gün ve evliliğin bitiminden üç yüz gün sonra doğan çocuklar evlilik zamanı içerisin de gebe kalınmış sayılır.

Çocuk evlilikten önce ya da ayrılık esnasın da gebe kalmış ise, davacının daha fazla kanıt sunmasına gerek yoktur.

Soybağının Reddi Ve Babalık Davası koca ya da erkek, karısıyla ya da beraber yaşadığı kadın ile birlikte olduğuna dair ikna edici kanıtlar var ise, kocanın babalık ve çocuğu tanıma varsayımı hala geçerli sayılmaktadır.

Soybağının reddi ve babalık davası çocuğun doğum tarihinden itibaren koca davayı bir yıl içeresinde açmalı ve kadının hamile kaldığı sırada babanın kendisi olmadığını veya annenin başka bir erkekle ile cinsel ilişkiye girdiğini kanıtlamalıdır.

Çocuklar, yetişkinlik tarihinden itibaren bir sene içerisinde dava açmalıdır, eğer gecikme makul ise, bir yıllık süre,sebebin ortadan kalkmasına neden olan tarihten itibaren başlar.

Eğer çocuk evliliğin bitiminden itibaren 300 gün içerisin de çocuk dünyaya gelir ise ve anne bu süre için de yeniden evlenirse ikinci evliliğin kocası çocuğun babası sayılmaktadır ve bu varsayımlar reddedilirse, ilk evlilikteki koca çocuğun babası sayılmaktadır.

  • Evlilik Zarfı içerisinde Ana Rahmine Düşme Durumunda;
  • Evlenmeden Önce ya da Ayrı Bir Şeklide Yaşama Sırasında Ana rahmine Düşme Durumunda;
  • Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süreler
  • Soybağının Reddi Davasında Diğer İlgili Kişilerin Dava Hakkı Nedir

Soybağının reddi ve babalık davası açma zamanının geçmesinden evvel kocanın vefat etmesi ya ya yokluğuna karar verilmesi veya devamlı olarak ayırt etme gücünü yitirmesi durumların da kocanın altsoyu, anası, babası ya da baba olduğunu ispatlamak isteyen kişi, yukarıda ki durumların öğrenilmesinden başlayarak bir yıl içerisin de soybağının reddi davasını açabilir.

Yetişkin olmayan çocuğa atanacak olan kayyım, atama kararının kendisine ulaştıktan itibaren bir yıl içerisin de soybağının reddi davasını açabilmektedir.

Ayrıca Kocanın açmayı düşündüğü soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yolu ile belirlenmektedir ve bu şekil de uygulanmaktadır.

Sonradan Evlenme Durumun da Soybağı Nasıl Belirlenmektedir?

Soybağının Reddi Ve Babalık DavasıEvlilik dışında dünyaya gelen çocuk, ana ve babasının evlenmesi hâlin de normal evlilik içerisin de dünyaya gelen çocuklara ilişkin hükümler yeni doğan çocuk için de geçerli olmaktadır.

Anne ve baba, evlilik haricin de dünyaya gelmiş olan ortak çocuklarını, evlenme durumunda ya da evlendikten sonra, ikamet ettikleri yerde ya da evlendikleri yerdeki nüfus müdürlüğüne bu durumu bildirmek mecburiyetindedirler.

Ancak bu bildirimin gerekli yerlere yapılmamış olması, dünyaya gelen çocuğun evlilik içerisin de dünyaya gelen çocuklara ilişkin haklarından mahrum kalmasına sebebiyet vermemektedir.

Eğer daha önce çocuğun durumu annesi ve babasının soybağı davası ile ispatlanmış ise yukarıda ki işlemleri nüfus müdürlüğü resen yapmaktadır.

Baba ve annenin yasal çerçeveler ile belirlenmiş yasal mirasçıları, çocuk ya da cumhuriyet savcısı daha sonradan evlilik yolu ile soybağının sağlanmasına itiraz edebilmektedirler.

İtiraz eden kişi ya da kişiler, kocanın çocuğun babası olmadığını kanıtlamak ile yükümlüdürler ve dünyaya gelen çocuğun altsoyu, çocuğun vefat etmesi veya ayırt etme yetisinin devamlı olarak yitirmiş olması durumunda itiraz hakları bulunmaktadır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları