Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Açılması

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Açılması

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası evli çiftlerin birbirlerinden ayrılmayı istemeleri çok çeşitli sebepler ile ilişkilendirilmektedir.

Fakat boşanma amacına yönelik, hukuki amacı ile geçerli olan bir sebep muhakkak olmalıdır ve hukuki anlamda geçerli bir sebepten kasıt ise kanunlar tarafından konulmuş bir boşanma sebebinin olması anlamına gelmektedir.

Esas itibari ile boşanma talebine dayanılarak Türk Medeni Kanunu hükümlerinde özel olarak boşanmanın sebepleri mutlak boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri gibi bir sürü sebep gösterilmiştir.

Ne yazık ki bir eşe karşı gösterilen şiddet vakaları çok fazlasıyla artmıştır günümüzde ve özellikle de şiddet, sadece evli olan kişiye karşı bir fiziksel şiddet uygulanması olarak da anlaşılmamalıdır.

Çünkü son dönemlerde yargıtay kararlarında da çokça duyduğumuz ekonomik şiddet, cinsel şiddet ya da psikolojik şiddet olarak da çok çeşitli şiddet türleri içermektedir.

Psikolojik Şiddet Nedir?

Şiddet, sadece evli olan kişiye karşı uygulanan bir darp olayı olarak algılanmamalıdır.

Çünkü evli olan kişiye karşı psikolojik şiddet uygulanması ve bu psikolojik şiddetin uygulamasında da boşanma davası ile ilgili bütün hükümler yer almaktadır ve psikolojik şiddete bir eşe karşı gerçekleştirilen davranışların diğer eşe karşı ruh sağlığını bozacak şekilde anormal bir durum içermesidir.

Ekonomik Şiddet Nedir?

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası bir örnek üzerinde açıklanması gerekirse eğer bir kişinin evli olduğu kişiye harçlık, para vermemesi ya da maddi açıdan ihtiyaçlarını karşılaması ve kendisi çok lüks bir hayat yaşadığı halde eşine benzer imkanları tanımaması gibi bir durumlar silsilesi şeklinde ortaya çıkabilir.

Oysaki son dönemlerde Yargıtay’ın belirtmiş olduğu kararlara göre bir kişinin eşinden habersiz bir şekilde kredi çekmesi ya da borç altına girmesi ya da herhangi bir mal ediniminde bulunması boşanmaya sebebiyet olarak kararlaştırılmıştır

Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarında Tazminata Etkisi

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası tazminat miktarını etkiler ve belirlenmesinde her iki tarafın da gerek sosyal gerekse ekonomik durumlarının göz önünde bulundurularak ekonomik koşullar gibi bazı sebeplerin gözetilmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Görülen şiddet sebebiyle yargı mercilerinde açılacak olan boşanma davaları ile ilgili maddi tazminat bir eşi gördüğü şiddetten kaynaklanan ve uğramış olduğu maddi kayıpların ifade edildiği biçimdir.

Manevi Tazminat Miktarının Meydana Gelebilmesi İçin Oluşması Gereken Neticeler Aşağıda Belirtilmiştir;

  • Yargı mercileri tarafından boşanma ile ilgili kararın verilmiş olması gerekir.
  • Boşanma kararı, yargı mercileri tarafından verildikten sonra manevi tazminatın talep edilmesi hususunun dile getirilmesi gerekir.
  • Boşanma davasından sonra daha az kabahati olan kişinin manevi tazminat davası açması gerekir.
  • Manevi tazminat davasını açacak kişinin şeref ve haysiyet gibi hassas değerlerinin incinmiş olması gerekmektedir.
  • Oluşan zarar ve boşanma ile ilgili bir bağ oluşturulması gerekir.

Şiddet nedeniyle boşanma davası durumlarında tanıkların edecekleri tanıklık da mahkemede çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boşanma davaları ile ilgilenen yetkili mahkeme aslında Aile mahkemeleridir.

Boşanma davası bakımından yetkili olacak mahkeme, eşler ile ilgili son 6 ay birlikte oturdukları yer Mahkemesi olarak kanunlarda belirtilmiştir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları