Nafaka Artırımı Davası

Nafaka Artırımı Davası

Nafaka Artırımı Davası oldukça merak edilen davalardan biridir, çünkü günümüzde boşanmalar oldukça artış göstermektedir.

Nafaka artırım davası, nafaka miktarının yetersiz olduğunu düşünen nafaka alacaklısı tarafından açılan bir davadır. Nafaka miktarı, tarafların ekonomik durumu, nafaka yükümlüsünün geliri, nafaka alacaklısının ihtiyaçları ve diğer kriterlere göre belirlenir. Nafaka alacaklısının, nafaka miktarının yetersiz olduğunu düşündüğü takdirde, nafaka artırım davası açabilir.

Nafaka artırım davası açmak için, nafaka alacaklısının, nafaka miktarının yetersiz olduğunu gösteren delilleri sunması gerekir. Bu deliller, nafaka alacaklısının ekonomik durumunu, nafaka yükümlüsünün gelirini, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını ve diğer kriterlere ilişkin olabilir.

Nafaka artırım davası, nafaka yükümlüsünün veya nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Nafaka artırım davası, basit yargılama usulüne göre görülür.

Nafaka artırım davasında, mahkeme, nafaka alacaklısının ekonomik durumunu, nafaka yükümlüsünün gelirini, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını ve diğer kriterlere göre nafaka miktarını yeniden belirler. Nafaka miktarı, mahkemenin takdirine bağlıdır.

Nafaka artırım davası, nafaka alacaklısı tarafından her zaman açılabilir. Ancak, nafaka artırım davası açmak için, nafaka miktarının yetersiz olduğunu gösteren delillerin sunulması gerekir.

Nafaka artırımı davası, nafakanın değişmekte olan ekonomik şartlar ve ihtiyaçların sebebi ile nafaka alacaklısı bakımından gerekli masrafları karşılayamaması durumunda lehine nafaka alacaklısı tarafından, nafaka borçlusu tarafına açılan davayı ifade eder.

Nafaka Artırım Davası Hangi Şartlarda Talep Edilir?

Nafaka artırımının talep edilebilmesi için yasal olarak belirlenen sebeplere uygun şartın varlığı ve bu şartların mahkemede öne sürülerek kanıtlanması gerekir.

Ekonomik koşullar sebebi ile verilen nafakanın, nafaka alacaklısı tarafına yeterli gelmemesi şartıyla dava açılabilir.

Tarafların mali durumlarının değişmesi durumu ve hakkaniyetin gerektirdiği bir takım hâllerin var olması gerekir.

Nafaka artış talebinde bulunacak kişinin nafaka alacaklısı olması gerekir.

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır?

Nafaka artırımı talep edecek olan nafaka alacaklısı, yaşamakta olduğu yere bağlı konumda olan Aile Mahkemesine talepte bulunması gerekir.

Nafaka artırım talepli davanın dilekçesini ve beraberinde olan belgeleri ibraz etmelidir ve nafaka artırımı için gerekecek olan harç ve giderleri mahkemenin veznesine yatırır.

Mahkemece her iki tarafın da ekonomik durumu araştırılıp hukuki deliller ele alınmaktadır ve nafaka artımı talebini haklı gösterecek delil ya da deliller mutlaka mahkemeye sunulur.

Örnek verilecek olursa; müşterek çocuğun özel okula kayıt belgeleri, sağlıkla ilgili masrafları ve diğer ihtiyaçları gösteren belge veya nafaka alacaklısının iş gücünün kaybedildiğine dair belgeler.

Nafaka Artırım Davası Hangi Hallerde ve Kimlere Karşı Açılabilir?

Nafaka artırımı davası,nafaka miktarının iki tarafın müşterek çocuklarının ve nafaka alan kişinin masrafını karşılamaması durumunda nafaka alacaklısı olan taraftan nafaka borçlusuna açılmaktadır.

Nafaka borçlusunun ekonomik koşullarında olumlu değişmeler olması ve de nafaka alacaklısı eski eşin maddi durumunun önemli ve iyi derecede güçleşmesi halinde nafaka alacaklısı olan kişi tarafından açılabilir.

Zaman içerisinde değişen enflasyon ve alım güçlerinin azalması sebebi ile nafaka alacaklısının giderleri karşılayamaması durumunda da talep edilebilir.

Müşterek çocuk özel okula masrafı, yeni bir kursa yazılması gibi bir takım sebeplerle ihtiyaçlarının artması durumunda nafaka artırım talebinde bulunulabilir.

Bir sağlık problemi sebebi ile işe gidemeyen ya da çalışma gücü azalmakta olan nafaka alacaklısı, ihtiyaçlarını karşılamıyorsa eğer yine artırım davası açabilmektedir.

Nafaka alacaklısı olan kişinin pahalı bir tedaviyi gerektiren bir hastalığının ortaya çıkması durumu gibi haklı nedenler ile artırım talep edilebilmektedir.

Nafaka Artırım Davası Süresi Nedir?

Nafaka artırım davası için kanunda belirli bir süre öngörülmemiş olmaktadır ve bu davayı açabilmek için mevcut koşulların oluşması ve de durumun hakkaniyeti gerektirmesi yeterli olur.

Mahkeme tarafınca nafakaya hükmedildikten sonra ekonomik şartların değişmesi durumu ve nafaka alacaklısının değişen mali şartlar ile ihtiyaçlarını karşılamaması yeterli olur.

Bu durumun oluşması için belli bir süre geçmesi aranmamaktadır. Nafaka artırım davasında görevli olan mahkeme, Aile Mahkemeleridir ve yargı çevresinde aile mahkemeleri bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olur.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları