Kadirli Boşanma Avukatı

Kadirli Boşanma Avukatı

Evlilik de iki şekilde boşanılır; Anlaşmalı boşanma teklifi ya da eşlerden birinin yetkili mahkemeye sunduğu bir dava ile. Ancak, boşanma davası açılmadan önce, kadirli boşanma avukatı reşit olmayan bir çocuğu ya da birlikte çocukları olan eşlerin, amacı aile üyelerinin aile ilişkileri hakkında rızaya dayalı kararlar vermelerine yardımcı olmak olan bir sosyal yardım merkezindeki zorunlu danışmaya katılmaları gerekmektedir.

Evli olan çiftlerin ya da eşlerin anlaşmalı boşanma için bir teklifte bulunurlarsa, teklife, zorunlu danışmanlık hakkında bir rapor ya da çocuğun hangi ebeveynle yaşayacağını, diğer ebeveynin çocukla kişisel ilişkilerinin nasıl olacağını karar veren ve belirten bir ortak ebeveyn bakım planı eşlik etmelidir ve çocuk ve nafaka miktarına karar verilir.

Ayrıca, eşlerin birlikte küçük bir çocuğu varsa ve eş, zorunlu danışmanlık ve aile arabuluculuğunun ilk toplantısına katıldığına dair bir rapor ve boşanma davası ile birlikte katılmakla yükümlüdür.

Kadirli Boşanma Avukatı,ebeveynler ortak ebeveyn bakımı için bir plan üzerinde anlaşmamışlarsa, sosyal yardım merkezi onları aile ara buluculuğu prosedüründe bir anlaşmaya varmaya çalışmaları konusunda tavsiyede bulunacak ya da aksi takdirde mahkemenin boşanma davalarında taraflardan biri tarafından başlatılacağı konusunda onları uyaracaktır. eşlerin bu süreçte görevleri:

Kadirli Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir?

- Çocuğun hangi ebeveynle yaşayacağına karar verilmesi, ebeveyn bakımına, diğer ebeveynle kişisel ilişkiler kurulmasına ve nafaka konusunda karar vermesi,

- Çocuğun fikrini ifade etmesini sağlamak,

çocuk için özel bir vasi atayın masrafları mahkeme kararına göre ebeveynler tarafından karşılanabilir.

- Hamile bir kadının ve bir çocuğun annesinin bir yaşına kadar haklarını ve elbette çocuğun menfaatlerini korumak için, kocanın kadının hamileliği sırasında değil, aynı zamanda çocuğun doğumuna kadar boşanma davası ilk yıl açma hakkı yoktur.

Mahkemenin aşağıdaki hukuki sebeplerden biriyle boşanacağı vurgulanmaktadır:

- Her iki eş de anlaşmaya dayalı olarak boşanmayı teklif ederse,

- Mahkeme, ilişkinin ciddi ve kalıcı olarak bozulduğunu tespit ederse,

- Evlilik birliğinin dağılmasından bu yana bir yıl geçmişse.

Kadirli Boşanma Avukatı boşanma davasında avukatın taraf menfaatlerini temsil etmesi halinde, temsil bedeli avukatlık ücretleri ve ücretlerinin iadesi tarifesi ile belirlenir ve yapılan işlem sayısına bakılmaksızın avukata bir defaya mahsus tazminat hakkı verilir.

Belli puanlık her bir seferde avukatın puanın daha da artar.

Son olarak, boşanmadan sonra ile birlikte mal paylaşımı konusu düzenli olarak gündeme geldiğinden, mal paylaşımı usulünün boşanma usulünden farklı bir usul olduğuna ya da anlaşmaya varılamaması durumunda, boşanma prosedürüne paralel olarak yürütülür.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları