İskenderun Boşanma Avukatı

İskenderun Boşanma Avukatı

İskenderun Boşanma Avukatı birçok farklı görevleri vardır, medeni dünyamızda evlenmelerin sayısı kadar boşanmaların sayısı da çoktur. Günümüz dünyasında çiftler çeşitli gerekçeler ile boşanabilir. Kadın haklarının gelişimi ile birlikte artık boşanmak kadınlar için daha kolaydır.

İskenderun Boşanma Avukatı'nın Görevleri Nelerdir?

İskenderun Boşanma Avukatı Evlilik, Türk Medeni Kanunu'nda sayılan koşullara uyan iki kişinin hukuken birbirlerine soy Bağı ile bağlanmasıdır. Türk Medeni Kanunu'na göre evlenmek isteyen kişiler şu şartları taşımalıdır;

 • Tarafların fiil ehliyeti bulunması; yani tarafların 18 yaşından büyük olması, akıl hastalığı bulunmaması
 • Tarafların her ikisinin de evlilik konusunda iradelerinin aynı yönde olması
 • Eşlerin evliliğe engel derecede hısım olmamaları
 • Yetkili memur önünde evlenmek, halkta bilinen adıyla nikah memuru

Evlilik Birliğinin Sonlanması Nedir?

Evlilik birliğinin sonlanması, Türk Medeni Kanunu'nda öngörülen gerekçeler ile kişilerin medeni hallerinde tekrar bekar olmalarıdır. Evliliğin sonlanması mutlak butlan ile nispi butlan ile iptal ve boşanma davası ile gerçekleşir. Mutlak butlan ve nispi butlan, butlan davası adı altında açılır.

Mutlak butlan sebepleri ve hukuki sonucu: Mutlak bultan, evliliğin Türk Medeni Kanunu 145.maddede sayılan sınırlı gerekçeler ile sakat olmasıdır. Bu durumda evlilik iptal edilir. Kamu düzenine aykırı olduğu için herkes tarafından mutlak butlan iddiası öne sürülebilir.

 • Eşlerden birinin evlilik sırasında zaten evli olması
 • Evlenmeye engel akıl hastalığının olması
 • Eşlerden birinin ayırt etme gücünün olmaması
 • Eşlerin evlenemeyecek yakınlıkta hısım olması
 • Nispi butlan sebepleri ve hukuki sonucu: Nispi butlan ise, taraflardan birinin evlenme sırasında iradesinin sakatlanmış olmasından dolayı, ilgilerin dava açıp evlenmeyi iptal ettirebileceği hukuki sebeptir. Eşlerden birinin evlenme sırasında geçici olarak ayırt etme gücünden yoksun olmasıdır.
 • İptal sebepleri ve hukuki sonucu: İptal davası sebepleri şunlar olabilir:
 • Yanılma
 • Aldatma
 • Şekil kurallarına uymama
 • Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi
 • Tehdit, korkutma
 • Yasal temsilci izni bulunmaması

Boşanma Davası Nedir?

İskenderun Boşanma Avukatı, hukuken medeni durumu birbirleri ile evli gözüken iki kişinin hukuken ayrılıp medeni hallerini bekar yapmalarıdır. Boşanma, çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Boşanma sebepleri şunlardır:

 • Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdüremeyecek şekilde sarsılması
 • Eşlerden birinin evi terk etmesi
 • Eşlerden birinin küçük düşürücü, onur kırıcı davranışı, diğer eşin hayatına kast etmesi
 • Eşlerden birinin suç işlemesi veya haysiyetsiz hayat sürmesi
 • Eşlerden birinin zinası

İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları