Ev Sahibi Kiracısını Nasıl Tahliye Edebilir 2023

Ev Sahibi Kiracısını Nasıl Tahliye Edebilir 2023

Ev Sahibi Kiracısını Nasıl Tahliye Edebilir? Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusu müvekkillerimizin oldukça fazla sordukları sorulardan dır. Kiracı tahliyesi, kiracının kira sözleşmesi sona erdikten sonra kiraladığı taşınmazı tahliye etmemesi durumunda, kiraya verenin kiracıya karşı açtığı bir davadır. Kiracı tahliyesi davaları, Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi uyarınca açılabilir.

Kiracı Tahliyesi Nedenleri

Kiracı tahliyesi davaları, kiracının kira sözleşmesi sona erdikten sonra kiraladığı taşınmazı tahliye etmemesi durumunda açılabilir. Kiracının tahliye edilmesine neden olan bazı durumlar şunlardır:

Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelini ödemez.

Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelini zamanında ödemez.

Kiracı, kiralanan taşınmazı tahliye etmek için kiraya verene ihtarname gönderir, ancak kiracı taşınmazı tahliye etmez.

Kiracı, kiralanan taşınmazı amacı dışında kullanır.

Kiracı, kiralanan taşınmazı tahrip eder veya hasara uğratır.

Kiracı, kiralanan taşınmazı komşulara rahatsızlık verir.

Kiracı, kiralanan taşınmazı suç işleyebilecek kişilere kiralar.

Kiracı Tahliyesi Davası Nasıl Açılır?

Kiracı tahliyesi davaları, Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılır. Davacı, dava dilekçesinde kiracının tahliye edilmesini talep eder. Dava dilekçesinde, kiracının tahliye edilmesine neden olan sebepler açıkça belirtilmelidir

Kiracı Tahliyesi Davası Süreci

Kiracı tahliyesi davaları, Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. Davacı, dava dilekçesini mahkemeye verir. Mahkeme, dava dilekçesini kabul eder ve kiracıya ihtarname gönderir. İhtarnamede, kiracının taşınmazı tahliye etmesi için belirli bir süre verilir. Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde taşınmazı tahliye etmezse, mahkeme kiracının tahliyesi için karar verir.

Kiracı Tahliyesi Kararının İcrası

Kiracı tahliyesi kararı kesinleştikten sonra, kiraya veren, kiracının taşınmazı tahliyesini sağlamak için icra takibi başlatabilir. İcra takibi, taşınmazı haciz ederek ve kiracıyı taşınmazdan tahliye ederek gerçekleştirilir.

Kiracı Tahliyesi Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kiracı tahliyesi davaları, hukuki açıdan karmaşık davalardır. Bu nedenle, kiracı tahliyesi davaları açmadan önce bir avukata danışmak önemlidir. Avukat, kiracının tahliye edilmesine neden olan sebepleri değerlendirerek, davayı en iyi şekilde nasıl açacağını ve yürüteceğini belirler.

Kiracının Kira Bedelini Ödememesi Nedeniyle Tahliyesi

Kiracı tahliyesi Kiracının kira bedelini ödememesi, kiracının tahliye edilmesine neden olan en yaygın sebeplerden biridir. Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda, kiraya veren kiracıya ihtarname gönderebilir. İhtarnamede, kiracının kira bedelini ödemesi için belirli bir süre verilir. Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde kira bedelini ödemezse, kiraya veren kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir.

Kiracı tahliyesi davasında, kiraya veren kiracının kira bedelini ödemediğini ispatlamak zorundadır. Kiraya veren, kira sözleşmesini, kira ödeme makbuzlarını ve ihtarnameyi delil olarak sunabilir. Mahkeme, kiracının kira bedelini ödemediğini tespit ederse, kiracıyı tahliyesine karar verir.

2 Haklı İhtar ile Kiracının Tahliyesi

Kiracı, kira bedelini ödemediği gibi, kira sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini de yerine getirmezse, kiraya veren iki haklı ihtar ile kiracıyı tahliye edebilir. İki haklı ihtar, kiracının kira bedelini ödememesi, kiralanan taşınmazı tahrip etmesi, kiralanan taşınmazı amacı dışında kullanması gibi durumları kapsar.

Kiracıya iki haklı ihtar gönderildikten sonra, kiracı ihtarnamede belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, kiraya veren kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir. Kiracı tahliyesi davasında, kiraya veren kiracının iki haklı ihtar ile uyarıldığını ispatlamak zorundadır. Kiraya veren, ihtarnameleri delil olarak sunabilir. Mahkeme, kiracının iki haklı ihtar ile uyarıldığını tespit ederse, kiracıyı tahliyesine karar verir.

Temerrüt Yoluyla Kiracının Tahliyesi

Kiracı tahliyesi, kira bedelini ödememesi veya kira sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi durumlarda, kiraya veren temerrüt yoluyla kiracıyı tahliye edebilir. Temerrüt, kiracının bir borcunu yerine getirmemesi durumudur. Kiracının temerrüte düştüğü tespit edilirse, kiraya veren kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir.

Temerrüt yoluyla kiracının tahliyesi davasında, kiraya veren kiracının temerrüte düştüğünü ispatlamak zorundadır. Kiraya veren, kira sözleşmesini, kira ödeme makbuzlarını ve kiracının kira bedelini ödemediğini gösteren diğer delilleri sunabilir. Mahkeme, kiracının temerrüte düştüğünü tespit ederse, kiracıyı tahliyesine karar verir

Kiralayanın Kendisinin veya Yakınlarının Eve İhtiyacının Olması Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Kiracı, kiraya verenin veya kiraya verenin yakınlarının evini kullanma ihtiyacı varsa, kiraya veren kiracıyı tahliye edebilir. Kiraya verenin veya kiraya verenin yakınlarının evini kullanma ihtiyacını ispatlamak için, kiraya veren sağlık raporu, ölüm belgesi veya diğer delilleri sunabilir. Mahkeme, kiraya verenin veya kiraya verenin yakınlarının evini kullanma ihtiyacını tespit ederse, kiracıyı tahliyesine karar verir.

Kiracı tahliyesi, kiraya verenin kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi durumunda kiracıyı kiralanan taşınmazdan çıkarma hakkıdır. Kiracının tahliyesi, kiraya verenin kira sözleşmesinden kaynaklanan haklarının korunması için önemli bir hukuki yoldur.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları