Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Nelerdir?

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Nelerdir?

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri Nelerdir?sorusu müvekkillerimizin oldukça fazla sorduğu sorulardan biridir. Türk medeni kanununa göre karşı tarafa bağlanmış nafakanınım mahkeme tarafından kaldırıldığı bir çok durum vardır.

Nafakanın Kaldırılması Nedenleri aşağıdaki gibidir;

  • Nafaka alacaklısının, nafaka ödenmesini gerektiren koşulları ortadan kaldırması: Nafaka alacaklısının, boşanma veya evliliğin iptali nedeniyle yoksulluğa düşmüş olması gerekir. Nafaka alacaklısının, yeni bir evlilik yapması, miras alması veya kendi gelirinin artması gibi nedenlerle, yoksulluktan kurtulması halinde, nafaka kaldırılır.
  • Nafaka borçlusunun, nafaka ödemesine engel olacak bir duruma düşmesi: Nafaka borçlusunun, iş kazası, hastalık veya sakatlık gibi nedenlerle, nafaka ödeme gücünü kaybetmesi halinde, nafaka kaldırılır.
  • Nafaka alacaklısının veya borçlusunun ölümü: Nafaka alacaklısının veya borçlusunun ölümü halinde, nafaka kendiliğinden kalkar.
  • Nafaka alacaklısının veya borçlusunun evlenme veya yeniden evlenme: Nafaka alacaklısının veya borçlusunun evlenme veya yeniden evlenme halinde, yoksulluk nafakası kaldırılır. İştirak nafakası alacaklısının evlenmesi halinde ise, nafaka miktarının indirilmesine karar verilebilir.
  • Nafaka alacaklısının veya borçlusunun ergin olması: Nafaka alacaklısının veya borçlusunun ergin olması halinde, yoksulluk nafakası kaldırılır. İştirak nafakası alacaklısının ergin olması halinde ise, nafaka kendiliğinden kalkar.

Sonuç olarak, nafakanın kaldırılması için, nafaka alacaklısının yoksulluktan kurtulmuş olması veya nafaka borçlusunun nafaka ödeme gücünü kaybetmiş olması gerekir

Asgari Ücretle Çalışmaya Başlayanın Nafakası Kesilir mi?

Nafakanın Kaldırılması Nedenleribir çok farklı nedene bağlıdır. Türk Medeni Kanunu'nda (TMK) nafaka, boşanma veya evliliğin iptali gibi nedenlerle, bir eşin diğer eşe maddi yardımda bulunması olarak tanımlanmıştır. Nafakanın iki türü vardır:

Yoksulluk nafakası: Boşanma veya evliliğin iptali nedeniyle yoksulluğa düşen eşe bağlanır.

Yoksulluk nafakası: Ebeveynlerin, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi eğitim veya iş göremezlik nedeniyle geçinme güçlüğü çeken çocuklarına bakmakla yükümlü olduklarına karar verilmesi durumunda bağlanır.

Yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen eşe bağlanır. Yani, nafaka alacaklısının yoksulluktan kurtulması halinde nafaka kaldırılır.

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre, nafaka alacaklısının çalışması, nafakanın kesilmesini gerektirmez. Ancak, nafaka alacaklısının asgari ücretten daha yüksek bir gelir elde etmesi halinde, nafaka miktarının indirilmesine karar verilebilir.

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre, asgari ücretle çalışan eşin, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmüş sayılamayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle, asgari ücretle çalışmaya başlayanın nafakası kesilmez.

TMK'nın 182. maddesine göre, "Çocuğun bakımı ve eğitimi için, her iki ebeveynden de eşit derecede sorumludur. Bu sorumluluk, çocuğun ergin olduğu veya kendi geçimini sağlayabilecek duruma geldiği zamana kadar devam eder."

Bu maddeye göre, iştirak nafakası, çocuğun bakımı ve eğitimi için gerekli olduğu sürece ödenir.

Çocuğun evlenmesi, iştirak nafakasının kaldırılması için bir gerekçe değildir.

Ancak, çocuğun evlenmesi halinde, nafaka miktarının indirilmesine karar verilebilir.

Sonuç olarak, evlenen eski eşin nafaka almaya devam edip etmeyeceği, nafakanın türüne ve nafaka alacaklısının yoksulluğa düşmüş olup olmadığına göre değişmektedir.

Yoksulluk nafakası alacaklısının, yeni evliliğinin onu yoksulluktan kurtarmamış olması halinde, nafakası kaldırılmayacaktır.

İştirak nafakası alacaklısının ise, çocuğun bakımı ve eğitimi için nafakaya ihtiyacı olduğu sürece, nafakası ödenmeye devam edecektir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları