Corona Virüsü Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hukuki Hakları

Corona Virüsü Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hukuki Hakları

Corona Virüsü Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hukuki Hakları konusunda oldukça soru sorulmaktadır ve genel itibariyle Türkiye’de corona virüsü sebebiyle İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge ile birlikte yüzlerce firma geçici bir süreliğine kapatılmış durumdalar.

Bu durumun ortaya çıkması, genel itibariyle çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan işverenler, haksız bir şekilde çalışanların işlerine son vermektedirler.

Hiçbir kusuru ya da işten çıkarılması için hiçbir engeli bulunmamasına rağmen işten çıkartılmış olan ve haklarını alamayan işçilerin başvurabilecekleri çeşitli yol ve yöntemler mevcuttur.

4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre işveren, sadece haklı olduğu gerekçeleri öne sürerek çalışanların işten çıkarılmasına karar verebilir.

İşveren, bu nedenlerden yalnızca birisine dahi dayanmadığı takdirde işçileri iş hukukuna göre işten çıkartamaz ve çıkarttığı takdirde işçinin özellikle de iş kanunu hükümlerine göre başvurabileceği çeşitli anayasal hakları mevcuttur.

Corona virüsü salgını sebebiyle işverenler, belirli gerekçe sunmadan işçilerin iş akdinin sona ermesine sebep olmaktadır. Bu durum genel itibarıyla işçilerin mağdur olmasına ve hayatlarını idame etmelerinde zorlanmalarına sebep olmaktadır.

İş Kanunu hükümlerine göre Corona virüsü gibi salgın hastalıklar, genel itibariyle zorlayıcı yani mücbir bir sebep olarak değerlendirilmekte böyle bir durumun ortaya çıkması ile birlikte işverenlerin haksız bir şekilde işçileri işten çıkarmamaları hükmü doğmaktadır.

Covid-19 Sebebiyle İşe Gidemeyen İşçinin İşine Son Verilebilir mi?

Corona Virüsü Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hukuki Hakları 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre salgın hastalıkların meydana geldiği bir yerde bir işçi, 1 hafta boyunca normal izinli sayılmaktadır ve bir hafta boyunca işe gitmeyebilir.

Bir haftalık zaman süresinin aşılması neticesinde işçi hala işe gidemiyorsa bu durum, işverenin işçiyi işten çıkarmasında haklı yapmaktadır.

Salgın hastalığının meydana geldiği günden itibaren bir hafta boyunca İşveren işe gelmeyen işçisinin yarım yevmiye ya da yarım ücret şeklinde hakkını vermek zorundadır.

Bu koşullar ile birlikte işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilebilir olması, bu şartların sağlanmadığı takdirde ise haksız fesih durumu meydana gelmektedir.

Haksız fesih uygulaması yürürlüğe girdiği andan itibaren işçinin yararlanacağı çeşitli haklar bulunmaktadır ve örneğin kıdem tazminatı alabilme yada ihbar tazminatı gibi haklar ile işe iade davası açma gibi çeşitli haklar kanun tarafından kendisine verilmektedir.

Korona Virüsü Sebebiyle İş Yerinin Geçici Bir Süreliğine Kapatılması Durumunda İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

4857 sayılı iş kanununun 55. maddesi hükümlerine göre eğer çalışılan işyeri covid-19 gibi herhangi bir hastalık sebebiyle bir haftadan daha uzun bir süreliğine kapatılmış ise işçinin çalışmayarak geçirmiş olduğu bu sürenin 15 günlük olan kısmı, yıllık izin süresinden sayılmalıdır.

15 günlük bu süre içerisinde işçi,yıllık izindeymiş gibi muamele görmelidir ve ücretini almalıdır ve 15 günlük süre bittikten sonra iş sözleşmesi otomatik bir şekilde askıya alınır işveren,işçiye ücret ödemek zorunda değildir.

İşveren 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre öngörülmüş olan bir haftalık izinli sayılma süresi içerisinde salgın hastalık sebebiyle de olsa iş sözleşmesini bozmamaktadır.

Corona Virüsü Sebebiyle İşçi Tek Taraflı Sözleşmesini Feshedebilir mi?

4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre bir yerde salgın hastalık meydana geldiğinde iş yeri kapatılmış ise hem işçi hem de işveren tarafından bir haftalık süre sınır çizgisi olarak kabul edilmelidir.

1 haftalık sürenin bitiminden hemen sonra İşçi işverene tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

Corona Virüsü Nedeniyle İşçinin Hayatını Kaybetmesi İş Kazası Sayılır Mı?

Corona Virüsü Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hukuki Hakları Bir iş yerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli bütün güvenlik önlemlerini almak ve işçinin çok rahat ve çok güvenli bir ortamda üretim yapmasını sağlamalıdır.

Yargıtay 21. hukuk dairesinin vermiş olduğu karara göre H1 N1virüsü kaparak vefat ettiği için bir işçinin iş kazası sonucu öldüğü kabul edilmekteydi ve aynı şekilde Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden bir iş kazası sonrası hayatını kaybettiği kabul edilmektedir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları