Boşanmada Af Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Boşanmada Af Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı olarak açılan davalarda affa yönelik davranışlar vardır ve bu davranışların sonucu olarak evliliğin devam etme şartları sağlanmış olur.

Dolayısıyla evliliği bitirmek için açılan boşanma davası sonuçsuz kalır ve Boşanmada Af Sayılan Davranışlar oldukça farklıdır ve barışmayı sağlayacak nitelikte olanlar hangileridir hepsi aşağıda yer almaktadır.

Başlıca Boşanmada Af Sayılacak Davranışlar

Karı kocanın barışması evliliğin temelinden sarsılma konusunda açılan davada red kararının çıkmasını sağlar. Eşlerin bir araya gelmesi, birlikte yaşaması barışma öncesi kararlara dayalı olduğundan boşanma davası açamazlar ve karı kocanın barışması Aile Mahkemelerince af niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle açılan boşanma davasında af niteliğinde olan bir eylem olduğu için dava reddedilir ve Boşanmada Af Sayılan Davranışlar arasındadır.

Evlilik birliğini temelinden sarsan olaylardan sonra karı kocanın evliliği sürdürmesi af sayılacak davranışlar arasındadır. Zorunluluk durumu yok ise eşlerin aynı evde yaşayıp evli kalması evliliği devam ettirme isteğini gösterir ve aynı evde oturma affetme niteliği taşımaktadır.

Bu nedenle Aile Mahkemesi aynı evde yaşayan karı kocanın affa dair tespiti için delil toplamaktadır ve toplanan kanıtlar sonucunda mahkeme karara varır.

Evlilik birliğini sarsan olaylar sonrası açılan davadan vazgeçme, yaşanılan olayı affetme anlamına gelir ve boşanma davasından feragat ettikten sonra yaşanılan olaylara boşanma davası açılabilir.

Aile Mahkemesi yargılama esnasında feragat sonrası boşanma nedenine göre hareket edecektir ve davayı açan taraftan kanıt isteyecektir.

Karı kocayı boşanmaya iten davranışlara tolerans göstermek boşanma davasının sonucunun reddedilmesine olanak sağlar.

Yaşanan olaylar karşısında tepki vermeden normal hayatına devam etmiş eşin olaya hoşgörü gösterdiği anlaşılır.

Bu nedenle bu hoşgörü boşanmada af sayılacak nedenler arasında yer almaktadır ve yaşanan olaylar sonrası hoşgörünün yanı sıra bazı davranışlar evliliği devam ettirme isteğini gösterir.

Bu davranışlara çok sayıda örnek verebiliriz ve cinsel ilişkiye devam etmek, eşin baba evinden getirilmesi, birlikte tatile gitmek af niteliği taşıyan davranışlardır.

Eşlerden birinin kusurlu davranışta bulunmasına rağmen görmezden gelinerek tatile gidilmesi buna en iyi örnektir. Boşanma davasından önce eşlerin birlikte tatile gidip aynı odada kalması af niteliği taşıyan davranıştır ve eşlerin birlikte tatile gitmesi kusurlu davranışları affetme ve evliliği devam ettirme amacının olduğunu gösterir.

Bu nedenle Aile Mahkemesi açılan boşanma davasında red kararını verecektir.

  • Karı Kocanın Barışması:
  • Yaşanan Olaylara Karşın Evlilik Birliğini Sürdürmek Ve Aynı Evde Oturmak:
  • Yaşanan Olayları Affetme:
  • Yaşanan Olaylara Tolerans Göstermek:
  • Eşlerin Birlikte Tatile Gitmesi

Boşanma Davasında Af Sayılacak Eylemlere Örnek Durumlar Nelerdir?

  1. Karı kocanın boşanma davası devam ederken birbirlerine sevgilerini beyan etmesi af sayılacak davranışlardandır ve ayrıca tarafların birbirlerinden af dilemesi boşanma davasında red kararına sebep olabilir.
  2. Eşlerden birinin kusurlu davranışının hoşgörü ile karşılanıp kusurunu affetmesi görmezden gelmesi.
  3. Eşlerden biri kusurlu bir davranış da bulunduysa konu hakkında Aile Mahkemesi kanıt ister ve boşanma davası esnasında eşin kusurunun kanıtlanamaması, eşin affedilmesi anlamına gelebilmektedir.

Boşanmada Af Sayılan Davranışlar davranışların gerçekleşmesi açılan boşanma davasında red kararının çıkmasına sebep olur.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları