Babalık Davası Nedir ve Hangi Hallerde Açılır?

Babalık Davası Nedir ve Hangi Hallerde Açılır?

Babalık Davası Türk Medeni Kanunda geçen babalık davasına ilişkin kararda, babalık davası açmak isteyen bir kişinin gerekli yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanununda yer alan 302 numaralı maddeye göre bir kişi babalık hakkını ileri sürmeden önce anne sayılan kişi ile doğumdan tam 300 ile 180 gün önce cinsel birliktelik yaşamış olması gerekmektedir.

Bu durumun dışında kişi hala babalık davasını açmak isteyebilir. Bunun için belirtilen süre dışında da kişi karşı tarafa babalık iddiasında bulunarak karşı tarafa karine ileri sürebilir.

Babalık davası hangi hallerde açılır sorusu için kişi kanunda yer alan tüm durumları göz önünde bulundurarak dava açabilir ve Türk Medeni Kanununda yer alan maddeleri yerine getiremeyen ve kendi dışında başka bir kişinin de babalık iddiasında bulunması davayı açma hakkını düşürmektedir.

Soy bağı için açılan davalarda hakim, dava öncesi re’sen araştırma yapmaktadır ve babalık iddiasında bulunan kişi kanıtlarını mahkemeye sunarak çeşitli sağlık protokollerinden geçmesi gerekir.

Aynı zamanda başka birinin daha babalık hak iddiasında bulunması ile kişinin dava hakkı düşmüş olur.

Babalık Davasında Hakimin Araştırması

Babalık davası açacak olan kişi sunduğu dilekçenin yanında baba olduğu iddiasını kuvvetlendiren kanıtlar sunmak zorundadır.

Sunulan bu kanıtlar mahkemeyi görecek olan hakimin önüne sunularak dava öncesi araştırma yapmasını sağlamaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda hakim babalık hak iddiasında bulunan kişiden çeşitli sağlık testleri istemektedir.

Bu testler çocuk ile aynı çıktığı takdirde araştırma tamamlanarak karar verilmektedir. Babalık davalarında en önemli konu somut kanıtlardır.

Soy Bağı Nasıl Belirlenir?

Soy bağı belirlemek isteyen kişiler ilk olarak mahkemeye başvurmaktadır ve prosedür olarak kişiden kan testi istenmektedir. Yapılan kan testlerinin çocuk ile uyumlu çıkması sonucunda karar verilmektedir.

Kan testinden önce çocuk ile babanın aynı kan grubunda olmaları, vücut ölçüleri ve fiziki benzerlikleri, yüz hatlarının benzerliği araştırılmaktadır.

Yapılan tıbbi muayeneler sonucunda DNA testi yapılmaktadır. DNA testi sonucunda soy bağı belirlenir.

Babalık davası açacak olan bir kişi ilk olarak Türk Medeni Kanunu gereğince belirli yeterliliğe sahip olmak zorundadır ve bunun için kanunda yer alan koşullar arasında, anne olan kişi ile babalık hakkını iddia eden kişinin doğumdan 180 ile 300 gün öncesinde birliktelik yaşamış olmaları ilk sırada yer almaktadır.

Daha sonra çocuk ile babanın kan gruplarının aynı olması, dış görünüşlerinin yapılan incelemeler sonucunda benzerlik göstermesi gerekir ve mahkeme gereğince yapılan bu incelemeler sonucunda babadan ve çocuktan DNA testi istenerek dava kabul edilir.

Soy Bağına İlişkin Davalarda Doğum Giderleri

Soy bağını kurma ve babalık davası açmak isteyen kişiler belli yükümlülüklerin altına girmektedir.

Bunların başında doğum giderleri yer almaktadır. Kişinin babalık hakkı onaylandığı takdirde, çocuk ölü doğmuş olsa dahi kişinin doğum giderlerini karşılaması gerekmektedir.

Aynı zamanda bebek doğmadan önce 6 ay, doğduktan sonra ki 6 ay içerisinde yapılan harcamalar da baba tarafından karşılanmalıdır.

Babalık davası açmak isteyen kişiler bulundukları yer aile mahkemesine başvurmaktadır ve mahkemenin giderleri de baba tarafından karşılanır. ve diğer üçüncü kişilere ve sosyal kurumlara yapılan harcamalarda hesaplanarak hem anne hem de baba tarafından karşılanmasına karar verilir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları