Anlaşmalı Boşanma ile Çekişmeli Boşanma Arasındaki Farkları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma ile Çekişmeli Boşanma Arasındaki Farkları Nelerdir?

Tipik olarak, iki tür boşanma vardır. İlki, anlaşmalı boşanmadır; bu, bu boşanma davalarında eşler, mallarının ve borçlarının paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka ve eş desteği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, boşanmayla ilgili tüm konularda hem anlaşma içerisindedirler

İkincisi çekişmeli boşanma davalarıdır- eşlerin boşanma konularında anlaşamadıkları ve mahkemeye çıkarak bir hakimden bu konularda kendileri için bu kararları vermesini istedikleri yerdir. Sorunlardan biri veya tamamı olsun, herhangi bir konuda anlaşamazsanız, mahkeme boşanmanızı çekişmeli olarak değerlendirir.

Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma arasındaki belki de en önemli fark, yasal sürecin maliyeti ve süresidir. Her iki türde de mahkeme masrafı genellikle aynı maliyete sahip olsa da, çekişmeli boşanma sürecindeki eşlerin, boşanmayla ilgili çoğu konuda hemfikir olan bir çifte kıyasla avukatlık ücretine ve bilirkişi ücretlerine (mali danışmanlar veya değerleme uzmanları gibi) daha yüksek para harcaması daha olasıdır. Anlaşmalı boşanma davaları çok kısa sürede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları bir yıldan fazla sürebilir. Çok sayıda duruşma yapılır ve hakimi etkilemek ve doğru tanıkları sunmak için avukatlara büyük görev düşer.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, her iki eşin de boşanma ile ilgili tüm konularda hemfikir olduğu anlamına gelir. Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açmadan önce yerine getirmeleri gereken belirli yasal şartlar vardır. Örneğin anlaşmalı boşanabilmek için çiftler en az bir yıldır evli olmaları gerekir.

Belirli şartları yerine getirmeniz gerekse bile, anlaşmalı boşanma çoğu zaman çekişmeli boşanmadan daha kolay olabilmektedir çünkü eşler sürekli müzakereler, mahkeme duruşmaları olmadan evliliklerini sonlandırabilirler. Anlaşmalı boşanma süreci eşler arasındaki ilişkiyi de koruma eğilimindedir, bu özellikle çocukları varsa önemlidir.

Ancak, boşanmış eşler, tüm boşanma sorunlarını çözmek için karşılıklı olarak kabul edilebilir kararlar için birlikte çalışabilmelidir. Yakında eski müstakbel eşinizle önemli finansal ve çocukla ilgili sorunları halletmek için çalışmak zor görünse de, anlaşmalı boşanma için bunlar zorunludur. Nafaka, veya mal paylaşımı konusunda çekişme yaşayan çiftlerin anlaşmalı boşanması mümkün değildir.

Ancak, boşanmış eşler, tüm boşanma sorunlarını çözmek için karşılıklı olarak kabul edilebilir kararlar için birlikte çalışmaları ve hemfikir olmaları çoğunlukla zor olmaktadır. Bu yüzden çekişmeli boşanma davaları daha yaygındır.

Çekişmeli Boşanma

"Çekişmeli" boşanma, boşanmaların daha kapsamlı ve kompleks olanıdır, çünkü davalarında boşanmayla ilgili bir veya daha fazla konuda anlaşamayan eşleri içerir. Çekişmeli boşanmada eşlerden biri veya her ikisi de boşanmalarının bazı yönlerine itiraz eder (anlaşamaz).

Çekişmeli boşanma şu aşamalardan oluşur;

  • Boşanma dilekçesini hazırlamak, dosyalamak ve sunmak (teslim etmek) (boşanmayı isteyen ve evliliğin sona ermesinin nedenlerini belirten yasal evraklar)
  • dilekçeye cevap verilir görüşme ve avukat tutma "boşanma keşfine" katılınır – eşiniz ve üçüncü şahıs tanıklardan bilgi almak için çeşitli yasal prosedürleri içeren bilgi toplama süreci (örneğin, yazılı sorular, mahkeme celbi ve ifadeler) duruşma öncesi yasal hareketler ve duruşmalar avukatlar arasında uzlaşma teklifleri ve müzakereler uzlaşma başarısız olursa, duruşmaya hazırlanın bir mahkeme duruşmasını tamamlamak ve Duruşma hakiminin karar(lar)ına itiraz ederseniz, temyiz başvurusunda bulunun.
  • Anlaşma aşamasında, eşler genellikle sorunları çözemezler. Boşanma hakimi eşleri işleri yoluna koymaya teşvik etse de, bu olmadığında bir sonraki adım boşanma mahkemesidir.
  • Duruşma sırasında, her iki eş de tanık sunar ve avukatları tanıkları çapraz sorguya çeker ve kapanış argümanları sunar. Duruşma sona erdikten sonra mahkeme, dosyanın sonuçlanması için kesin bir karar verecek.

İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları