Ziynet Alacağı Davası

Ziynet Alacağı Davası

Ziynet eşyalarının diğer bir adı ile düğün takılarının davalının zilyetliğinde bulunması sebebi ile dava açılır. Davacının açtığı ilgili davaya ziynet alacağı davası denilmektedir.

Ziynet alacağı davası için yetkili kuruma müracaat edilmelidir.

İlgili dava için ziynet eşyalarının varlığı ispat edilmelidir.

Bu davanın kabulü için ziynet eşyalarının davalıda kaldığı kanıtlanmalıdır.

İlgili davanın görülmesi sonucunda görevli mahkeme aile mahkemesidir. Bu işlem için yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. İlgili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu içinde genel yetki kuralı olarak kabul edilir. Ziynet alacağı davası ile birlikte boşanma davasının açılması durumu olabilir. Bu durumda ziynet alacağı davası boşanma davası için yetkili olan mahkeme ile yürütülür.

Ziynet Eşyası Davasının İspatı Ve Delili

İspat sorumluluğu savunmada bulunan ya da hayatın olağan sürecine aykırı olduğunu iddia eden kişiye düşer. İlgili sebepten ötürü davacının davayı kendi lehine çevirmesi için ispat ve delil toplaması gerekir. Ziynet eşyalarının kadında olması olağan durum olarak kabul edilir. Ziynet Alacağı Davası bu şekilde yapılmaktadır.

Davacının ilgili davanın ispat sürecinde kullanabileceği araçlar şu şekildedir.

  • Tanık görüşleri
  • Davacının edeceği yemin
  • Bilirkişi raporunun oluşturulması
  • CD kaydı
  • Video
  • fotoğraf
  • Ses kaydı

Ziynet Eşyasının Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımına Dahil Olup Olmaması Durumu

İlgili eşyalar kişisel mal olarak kabul edilmektedir ve bu yüzden boşanma davasında mal paylaşımı hesaplamalarında ziynet eşyaları sayılmamaktadır.

Evlilik sürecinde düğün takılarının müşterek kullanılan ev masrafları için harcanması durumu olmaktadır. Böyle durumlarda kadın eşin erkek eşten ilgili takıları talep etme hakkı bulunmaktadır.

Fakat kadın hür iradesi ile ziynetleri geri verilmemesi şartı ile erkeğe vermiş olabilir ve böyle durumlarda takıları geri isteme hakkı bulunmamaktadır ama bunun için erkeğin bu durumu ispat etme zorunluluğu vardır.

Ziynet eşyaları davalıda bulunması durumunda ilgili eşyaların aynen iadesi için açılan davaya istihkak davası denilmektedir. İlgili dava her hangi bir zamanaşımına tabi olamamaktadır.

İlgili eşyaların aynen iadesi mümkün olmadığı durumlarda davalı ziynet bedelini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Ziynet Alacağı Davası ilgili süre on yıl olarak hesaplanmıştır ve bunun sebebi ziynet bedelinin ödenmesi talebinin tazminat davası niteliğinde olmasıdır.

İlgili eşyaların bedelinin talebi durumunda başlayan dava süreci boşanma davasının kesinleşmesi ile başlamaktadır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları