Şirketler Hukuku Avukatı Görevleri Ve Önemi

Şirketler Hukuku Avukatı Görevleri Ve Önemi

Şirketler Hukuku Avukatı bir ortaklığın kuruluş kademesinden, iş gördüğü zaman aralığı süresince kapital tasarrufundan, anlaşmaların düzenlenmesine tüzel mevzuları içine alan bir hukuk müşavirliği işidir.

Bu bölümle ilgilenen avukatlar, limited, çok ortaklı şirketler ve anaparası hisselere taksim edilmiş yalnızca konulan sermaye kadar sorumluluğu olan ortaklık biçimindeki şirketlere yardımcı olmaktadırlar.

Milletlerarası Ticaret Hukuku

Yalnızca memleket çapında değil ecnebi hissedarlarla ve farklı memleket piyasasında da etkinlik temsil eden ortakların, bağlantılarını ve tüzel hallerini tanzim eden hukuk alanıdır.

Bilhassa son zamanlarda ortaklıklar giderek çoğalmakta ve farklı piyasalarda da faaliyet yapmaktadır ve bu hal milletler arası ticaretin tanzim edilmesini daha çok gereksinim durumuna getirmiş ve milletler arası ticaret hukuku giderek bu gereksinime muvazi olarak ilerlemiştir.

Şirketler ve Hukuksal Yapısı

Şirketler Hukuku Avukatı İlerleyen iktisadi düzenimizde çalışma dünyasının içine aldığı alan gittikçe genişlemekte ve ortaklıklara verilen ehemmiyet gün geçerek çoğalmaktadır.

Bu durumun bir belirtisi olarak yeni TTK'mız 2011 senesinde meriyete katılmış ve fazla yaygın şümullü düzeltmeleri birlikte getirmektedir.

Ortaklık muamelelerinin prosedürlere bu derecede uymasının sebebi, ticaretle ilgili yaşantının ve iktisadinin daha denetimli ilerlemesini sağlamak ve bu işlemlerin formel biçimde gerçekleşmesini sağlayarak tefekkür hakkı tanımak istenmektedir.

Bu durum haricinde TTK'nın türlü yargılarıyla ticaretle ilgili yaşantının hızının arttırılması maksadıyla yasa metninde açıklanan şahıs ya da ortaklıklar, kimi tüzel işlemlerden ayrı tutulmuş ve kimi mevzularda haksızlığın daha çabuk ortadan kaldırılması sağlanmıştır.

Şirket Avukatının Önemi

Hem ticaret ile ilgili ve iktisadi yaşam için hem de kapital sahipleri ve ticaretle ilgili ortaklıkların muhatapları için ticaret hukuku olabildiğince mühimdir.

Bu ehemmiyet yanında bir denetleme düzeneği gelişmesini sağlamış ve kimi prosedürleri çok karışık ve anlaşılması güç duruma gelmesini sağlamıştır.

Düzgün bir şirketler hukuku avukatı, ortaklık idarecileri ya da sahipleri için olabildiğince kompleks gözüken bu tüzel işlemleri gerçekleştirir ve bunun beraberinde ortaklığın tüzel mümessilliğini yapar.

Ticaret hukukunun içine aldığı alan olabildiğince yaygındır ve yasadaki yargıların birçoğu emir kipi ile doludur, bu nedenle yasada açıklanan metotların takip edilmesi, müddetlerin kaçmasına imkan yaratılmaması ve bunun tarzında bazı teknik malumatlara egemen olunması gerekmektedir.

Bu teknik malumatlara hakim olunması düzgün bir mesleki malumat ve tecrübe icap ettirmektedir.

Ortaklık avukatının duruma dahil olmasını icap ettiren şartlar bunlardır, demek oluyor ki şirketler hukuku avukatı bir manada ortaklığı idare edenlerin yön göstericisidir, takip edilmesi icap eden tüzel yöntemleri ve istikameti göstermektedirler.

Şirket Avukatının Görevleri

Hak ve adalete uygun olmayan yarışın engellenmesi için zaruri prosedürleri uygular ve oluşan hasarların ortadan kaldırılmasını sağlamaya çalışır.

Matluplarının toplamak ya da yargı evi ilamlarını gerçekleştirmek için icra departmanına müracaat eder.

Ortaklıkların tür değiştirme işini yapar ve bu mevzuda hukuki dayanak meydana getirir.

Şirketler Hukuku Avukatı Ortaklığın vergiyle alakalı problemlerini ortadan kaldırmaya çalışır ya da bu çeşit sendromların olmaması için tüzel kontroller yapar ortaklık karşısında olarak düzenlenmiş davaları izler ya da ortaklık yanında olacak bir dava düzenler.

üzel müşavirlik yaparak ortaklığın gereksinim hissettiği tüzel bilgileri ortaklığa iletir ve hükümlerinin düzenlenmesini ve genel konsey içtimalarının metotlarına yakışır bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Ortaklık birleşme işinin ya da teslim alınması gibi mevzularda teknik kusurları gidermeye çalışır ve birleşme işinin veya teslim almanın tüzel dayanağını oluşturur.

Anapara yükseltme ya da düşürme prosedürlerini takip eder ve bir ticaretle ilgili ortaklığın kurulduğu zamandan likidasyonuna değin bütün tüzel işlemlerde tüzel muavenet sağlar.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları