Ortaklığın Giderilmesi Avukatı

Ortaklığın Giderilmesi Avukatı

Ortaklığın giderilmesi davası avukatı aracılığıyla mahkemelere taşınan bir davadır. Davanın kazanılması için ortaklığın giderilmesi avukatı tutmak gerekir. Tutulacak avukat mahkemede sizi temsil edecektir ve davayı kazanabilmeniz için gerekli olan tüm delilleri toplayacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası avukatı olarak görev yapan kişiler ortak mallar üzerinde anlaşmazlık yaşayan kişilerin davalarına bakarlar. Ortaklığın giderilmesi davası taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde ortaklığı bulunan iki kişi arasında geçen davadır. Ortak malları bulunan kişilerden biri karşı tarafa ortaklığın giderilmesi için dava açabilir. Davanın açılabilmesi için ortaklığı bulunan taraflardan en az birinin mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Vekalet Ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında avukat ücreti olarak belirlenen bir ücret vardır. Bu ücret vekalet ücreti adıyla alınır ve Ortaklar tarafından avukatlara ödenmesi gereken ücret olarak açıklanabilir. Vekalet ücretinin avukatlara ödenmesi zorunludur. Ortaklığın giderilmesindeki vekalet ücretinin belirlenmesi için avukat ve taraflar arasında bir sözleşme yapılması gerekir. Ortaklığın giderilmesi davası avukatlık sözleşmesi olarak bilinen bu sözleşme sayesinde avukatın dava sonunda alacağı vekalet ücreti belirlenir. Taraflar arasında herhangi bir sözleşme yapılmadı ise veya yapılan sözleşme avukatlık ücretinin ne kadar olduğu yazılmadıysa avukatlık ücreti asgari ücret tarifesine göre belirlenecektir.

Avukatın Ücretinin Ödenmesi

Ortaklığın giderilmesi davası avukat ücreti olarak 2 farklı ücret bulunur. Bu ücretlerden ilki davanın açılması için avukattan danışmanlık alındığı sırada ödenir. Bu ücret avukattan alınan hizmet karşılığında avukata ödenen paradır. Avukattan alınan hizmet ücreti avukat davayı kazansa da kaybetse de avukata ödenmesi gereken ücret tutarıdır. Avukatın davayı kazanması halinde ise vekalet ücreti adı altında bir ücret ödemesi yapılır.

Bu ücret ödemesi davayı kaybeden taraf tarafından davayı kazanan avukata yapılır. Davayı kazanan avukat belirlenen vekalet ücretini davayı kaybeden kişiden tahsil eder.

Davayı kaybeden taraf davayı kazanan tarafın avukatına vekalet ücretini ödemek zorundadır. Davayı kaybeden avukat ise herhangi bir vekalet ücreti ödemesi alamaz. Davayı kaybeden avukatın aldığı ücret vermiş olduğu hizmet karşılığında almış olduğu ücrettir. Ortaklığın giderilmesi davasında davayı kazanan tarafın avukatına ödenecek ücret mirasçılar arasında paylaştırılabilir. Ortaklığın giderilmesi davasında dava açılmadan önce avukata danışmanlık ücreti ödenirken davanın sonuçlanmasının ardından mahkemece belirlenen avukatlık ücreti paydaşlar arasında bölüştürülerek ödenir.

Davada Avukatın Önemi

Ortaklığın giderilmesi davası avukatsız açılır mı sorusu dava açmak isteyen kişilerin merak ettiği bir sorudur. Ortaklığın giderilmesi davasında avukat tutulması zorunlu değildir. Ortaklığın giderilmesini isteyen kişiler herhangi bir avukata başvurmadan ve avukattan danışmanlık almadan da ortaklığın giderilmesi için dava açabilirler.

Ancak ortaklığın giderilmesi davalarında alanında uzman bir avukat olmadan davayı kazanabilmek veya davayı takip edebilmek mümkün değildir. Avukat ücreti ödemek istenmeyen kişiler uzman bir avukat olmadan dava açma yoluna giderler. Avukatsız açılan davalar içinden çıkılamaz bir hale gelir ve dava açan taraf dava sürecinde birçok hata yapabilir. Bu nedenle ortaklığın giderilmesi davasını kazanmak isteyen kişilerin uzman bir avukatsan yardım almasında fayda vardır. Avukatsız açılan davalar davayı açan kişi pahalıya mal olabilir ve dava kaybedilebilir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları