Düğünde Takılan Altın Ve Takılar Kime Aittir?

Düğünde Takılan Altın Ve Takılar Kime Aittir?

Yargıtay eski mahkeme kararlarına göre düğünde erkeğe takılan altınların erkeğin, kadına takılanların ise kadının malı olduğu biliniyordu. Yargıtayın yeni temyizine göre düğün sırasında takılan tüm ziynet eşyaların, kim tarafından kime takılırsa takılsın sadece kadına ait olduğu kararı açıklandı.

Boşanma Durumunda Ziynet Alacağı

Evli çiftlerin boşanma aşamasında, düğünde takılan altınlar kime aittir? Sorusuna ithafen aralarında başka bir anlaşma yoksa kadına bağışlandığı yargıtay tarafından kabul edilmiştir. Ortak içtihata göre, ziynet eşya, (altın, bilezik, kolye küpe gibi değerli takılar) nakit para düğünde kim tarafından takılırsa takılsın (dayı, amca, teyze gibi) boşanma halinde kadına veriliyor. Hatta bu ziynet eşya ve paralar düğün esnasında eşlerden hangisine takılırsa takılsın HGK ortak içtihadı ile yargı tay 2,3,6 ve 8. hukuk içtihadına göre yine kadına bağışlanmış sayılır. Boşanma durumunda tüm ziynetler olduğu gibi kadına iade edilir.

Bozdurulup harcanan ziynetler için ise, bilirkişi tarafından rapor tutularak belirlenmiş bedel kadına ödenir. Eğer harcama konusunda kadının rızası bulunuyorsa bilirkişi tarafından raporda yazılır. Ayrıca bu yönde bir anlaşma, örf adet kuralı gibi yazılı belge bulunmuyorsa yine tüm ziynetler kadına verilir. Eğer hükümde tam tersi yönünde bir ifade verilirse, yani eşyalar geline iade edilmemek üzere kocaya bağışlandı ise, bozdurmak için eşin rızası alındıysa veya ortak ihtiyaçlar için harcama yapıldıysa koca, iadeden kurtulur.

Düğünde Takılan Altın İle İlgili Bazı Davalar

İstanbul 5. Aile Mahkemesinde davacı kadın tarafından açılan düğünde takılan altınlar kime aittir? Sorusunun da yer aldığı boşanma davasında Yargıtay, tüm takıların gelinin kişisel malı olduğu hükmünü verdi. Boşanma davasında, gelin düğünde takılan takılarla eşinin bekarlık döneminden kalan kendisine ait borçlarını kapattığını dile getirdi. Kalan kısmını da borsada kaybettiğini ifade ederek altın ve takıların tarafına iade edilmesini talep etti.

Mahkeme sonucu yargı tay; düğünde takılan tüm takıların gelinin şahsi malı olduğunu onaylayarak davalıdan alınmasını temyiz etti. Türk medeni kanununun 6. maddesi hükmüne göre, taraflardan her biri haksız gördüğü durumların varlığını ispat etmekle sorumludur. Keyfi veya çeşitli nedenlerle koca tarafından bozdurulan ziynetlerin tümü karşılığı hibe edilmediği sürece kadına iade edilmelidir. Bu sebepler arasında; balayı, düğün borçları, araç veya konut alımı, evin ihtiyaçları gösterilebilir.

Kadın Düğünde Takılan Ziynetleri Üzerinde Götürebilir

Başka bir davada ise davalı koca, kadının düğünde takılan tüm ziynet eşyalarını evden ayrılırken yanında götürdüğünü belirtmiş ve hakkının verilmesini talep etmiştir. Mahkeme kararınca ziynet eşyaları; saklanabilen, taşınabilen ve götürülebilen yapıda eşyalar olduğu için evden ayrılmayı planlayan kadının bu eşyaları yanında götürmesi oldukça mümkündür. Ayrıca adının bu eşyaları koruması, gizlemesi ve önceden götürmesi de hiçbir sorun teşkil etmez.

Nihayetinde, ziynet eşyaları kanun gereği kadının üzerindedir. Bu çeşit eşyalar kadının şahsi (kişisel) malı sayıldığı için olağan durum zaten kadının üzerinde olmasını ve bu şartlar altında isteği yer ve koşulda muhafaza edilmesini uygun kılar. Mahkeme olayın olağan durumla bağdaşmadığını kabul ederek, ziynet eşyalarının (48 adet tam altın, 110 adet çeyrek altın, 74 adet yarım altın, künye, küpe ve 5 adet burma bilezik) boşandıktan sonra kadında kalması hükmünü vermiştir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları