Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açtığında ve erkek boşanmayı kabul etmezse, dava çekişmeli bir boşanma davası olarak devam eder. Ancak kadın boşanma davası açarsa ve erkek boşanmayı kabul ederse, anlaşmalı bir boşanma davası yürütülür. Kadının, erkeğin evlilikteki kusurlarını kanıtlaması ve mahkemeyi boşanma kararı vermeye ikna etmesi gerekmektedir. Eğer erkek boşanmayı kabul etmezse bile, bu dava reddedilme sebebi olmaz.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Ne Olur?

Kadın boşanma davasını açtığında ve erkek de boşanmayı istiyorsa, kadının açtığı boşanma davasına katılarak anlaşmalı bir şekilde boşanma mümkün olabilir. Ancak, erkek boşanmak istemiyorsa veya boşanmayı istese bile kadınla şartlarda uzlaşamamışsa, dava çekişmeli olarak devam eder. Bu durumda, davayı kadının açmış olması, sonuçların kadın veya erkek lehine/aleyhine olmasını etkilemez.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Nafaka Alır Mı?

Boşanma davasını açan tarafın, diğer tarafa karşı kazanacağı haklar açısından bir farkı bulunmamaktadır. Kadın boşanma davasını açsa da, hakim kadının kusurunun daha ağır olmaması şartıyla kadın lehine nafaka kararı verebilir. Nafaka hükümlerine ilişkin olarak, boşanma davasını hangi tarafın açtığının bir önemi yoktur. Kadının boşanma davasında talep etme hakkı çeşitli konuları kapsamaktadır

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Nafaka Öder Mi?

Boşanma davası, hem kadın tarafından hem de erkek tarafından açılmış olsa bile, hakim davayı açan tarafın lehine nafaka kararı verebilir. Eğer hakim, boşanma sonucunda kadının maddi açıdan mağdur olacağına ve ayrıca kadının boşanmada daha ağır kusurlu olmadığına inanırsa, kadın lehine nafakaya hükmedebilir. Bu durumda erkek, nafaka ödemek zorunda kalabilir. Hakim, nafaka hükümlerini belirlerken adalet ve tarafların durumunu gözetir.

Boşanma Davasını Kimin Önce Açtığı Önemli Mi?

Boşanma davasının kim tarafından önce açıldığı önemli değildir. Boşanma davasında önemli olan, boşanmaya neden olan olaylarda hangi tarafın ne kadar kusurlu olduğudur. Kusur değerlendirmesi, nafaka konusunda da önem taşır. Boşanma davası sonucunda veya sonrasında verilecek yoksulluk nafakası kararında hakim, hangi tarafın daha ağır kusurlu olduğuna ilişkin takdir yetkisini kullanır. Bu değerlendirmeyle birlikte, kusuru daha ağır olan taraf lehine nafaka hükmedilemez. Adaletin sağlanması amacıyla kusur durumu dikkate alınır.

Boşanmayı İstemeyen Erkek Ne Yapar?

Erkek,boşanmayı istememesi durumunda, kadının boşanma davasının hakim tarafındanreddedilmesini sağlamak isteyebilir. Hakim, kanundaki boşanma sebepleriningerçekleşmediğine kanaat getirirse, boşanma davasını reddedebilir ve evliliğindevamına karar verebilir. Erkek, eğer kadının sebepsiz yere boşanma davasıaçtığını iddia ediyorsa, kadının boşanma sebeplerinin gerçekleşmediğini hukukidelillerle ispat etmesi gerekmektedir. Bu şekilde, hakim kadının iddia ettiğiboşanma sebeplerini kabul etmeyebilir ve davayı reddedebilir.

Erkek Boşanmak İstemezse Dava Uzar Mı?

Erkek boşanmak istemese dahi, bu durum davayı uzatmaz. Ancak erkeğin de boşanmak istemesi dava sürecini kısaltabilir. Erkek boşanmayı istememesi halinde, kadının boşanma sebeplerinin gerçekleştiğini kanıtlamak için inandırıcı deliller sunması gerekmektedir. Kadın, deliller ve kanıtlarla boşanma sebeplerinin gerçekleştiğini ispat ederse dava uzamayacaktır. Mahkeme, sunulan delillere dayanarak kararını verecektir.

Boşanmak İsteyen Erkek Neden Dava Açmaz?

Erkeğin boşanmayı istemesine rağmen dava açmamasının arkasında hem hukuki hem de psikolojik sebepler olabilir. Erkek, boşanma sonucunda nafaka ödeme yükümlülüğü altına girebileceği, ortak konutun kadına tahsis edilebileceği, müşterek çocukların velayetinin anneye verilebileceği gibi sebeplerden dolayı dava açmaktan kaçınabilir.

Ayrıca, boşanmayı isteyen erkeğin dava açmamayı tercih etmesi, psikolojik nedenlere de dayanabilir. Erkek, evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini anlasa da ,kurulu düzenden kolayca vazgeçemeyebilir ve bu nedenle boşanma davası açmamayı tercih edebilir.

Erkek,eşinin başka biriyle ilişkisi olmasına rağmen, bu durumu kabullenemeyebilir vebu sebeple boşanma davası açmamayı tercih edebilir.

Her durumda, boşanmanın hukuki ve psikolojik etkileri göz önünde bulundurulmalı vedava açma veya açmama kararı kişisel tercihlere dayanmalıdır.

Boşanmak İstemeyen Kadın Ne Yapmalı?

Boşanmak istemeyen kadın, boşanmaya itiraz eder ve boşanma davasında erkeğin daha ağır kusurlu olduğunu kanıtlarsa, hakim davayı reddedebilir. Çünkü daha ağır kusura sahip olan tarafın boşanma davası açma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca, erkeğin iddia ettiği boşanma sebeplerinin gerçekleşmediğini iddia ederek ve bunu kanıtlayarak, boşanma davasının reddedilmesini sağlayabilir. Davanın reddedilmesi durumunda evlilik devam eder.

Mahkeme, tarafların iddialarını ve delillerini değerlendirerek, adaleti ve kanunun gerekliliklerini gözetir. Kusur durumu ve boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği gibi faktörler, mahkemenin kararını etkileyecektir.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları