Evlilik İptali (Butlan) Ve Boşanma Davası Farkları Nelerdir?

Evlilik İptali (Butlan) Ve Boşanma Davası Farkları Nelerdir?

Evlilik İptali (Butlan) Ve Boşanma Davası Farkları oldukça fazladır, evlilik, ilişkilerini nikah adı verilen bir sözleşme ile resmi hale getirmeleridir ve evlilik tarihin ilk çağlarında var olmuş ve günümüze kadar süregelmiş resmi ve toplumsal bir kurumdur.

Ancak bazı durumlarda var olan evliliğin sona ermesi ya da iptali (butlan) gibi taleplerle kişiler mahkemeye başvurabilirler ve evlilik iptali ancak eşlerden birinin talebiyle ve mahkeme kararıyla gerçekleştirilir.

Genel olarak şu iki başlık adı altında incelenirler: Evliliğin mutlak butlanla batıl olması ve evliliğin nispi butlanla sakat olması.

Evlenmenin Nispi Butlanla Sakat Olduğu Durumlar

Evlilik İptali (Butlan) Ve Boşanma Davası Farkları ve nispi butlan, yapılan bir hukuki işlemde sakatlık ve eksiklik olmasına rağmen baştan sona değil de tarafların talebi ve iradesi doğrultusunda sonuç doğurması durumudur. Evliliğin nispi butlanla sakat olması halleri şunlardır:

Yanılma: Taraflardan birinin evlenmeyi düşünmediği ya da evlendiği kişiyle evlenmeyi istemediği halde yanılgıya düşerek evlenmesi durumudur.

Taraflardan birinin evlenmeyi düşünmediği ya da evlendiği kişiyle evlenmeyi istemediği halde yanılgıya düşerek evlenmesi durumudur.

Aldatma: Evlilikte taraflardan biri kandırılarak evlenmişse ya da bilinmesi gereken ve kendisi veya alt soyundan biri için tehlike oluşturan ciddi ve tehlikeli bir hastalık kendisinden gizlenmişse evlilik nispi butlanla sakat kabul edilebilir.

Korkutma: Taraflardan birinin kendisi veya ailesinden birinin hayatının, onurunun ve namusunun tehlikede olduğu gibi tehditlerle korkutularak evliliğe ikna edilmesi durumudur.

Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk sebebi ile: TMK 148 numaralı maddeye göre evlenme süresinde ayırt etme gücünden geçici olarak yoksun olan taraf evlenmenin iptali talebi ile mahkemeye başvurabilir.

Bu üç durumdan birinin gerçekleşmesi halinde eşlerden biri evliliğin iptali talebi ile mahkemeye başvurma hakkına sahiptir ve mahkemeye başvurabilir.

Evlenmenin Mutlak Bulanla Batıl Olduğu Durumlar

Evliliğin mutlak butlanla batıl olduğu durumlar kanunla açıkça düzenlenmiştir.

1. Evlenme sırasından eşlerden birinin zaten evli olması: Kanunlarımız gereğince kişi geçerli evliliği resmi olarak sona ermeden yeni bir evlilik yapamaz.

Bu kanunumuzda tek eşlilik ve evliliğin kabul edilmesinin açık bir sonucudur.

2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olan bir sebeple ayırt etme gücüne sahip olmaması: TMK 125. madde gereğince ayırt etme gücüne gücüne sahip olmayan bir bireyin resmi olarak evlenme hakkı yoktur.

3. Eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derece herhangi bir akıl hastalığının bulunması: Kanun gereği akıl hastaları, resmi sağlık kurulu haklarında evlenmelerinde bir sakınca olmadığına dair resmi sağlık raporu vermedikçe evlenemezler.

Hangi tür akıl hastalıklarının evlenmeye engel olacağı kanunca açıkça yazmamaktadır.

Kanunlar bunun açıklama ve sınırlarının bilime ve bilim doğrultusunda doktorlara bırakılmasını doğru bulmuşlardır.

4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması: TMK evlenmeye engel olacak hısımlık durumlarını açıkça ve sayılı olarak belirtmiştir.

Bu durumlar şöyledir: "

  1. Üst soy ve alt soy arasında,iki kardeş arasında, yeğen ile amca, dayı, teyze veya hala arasında evlilik kanun gereği yasaktır.
  2. Evlilik sona ermiş olsa dahi eşlerden birinin alt soyu ile diğerinin üst soyu arasında evlilik kanun gereği yasaktır.
  3. Evlat edinen ile evlat aldığı kişi arasında gerçekleştirilecek evlilik kanun gereği yasaktır.

Evliliğin İptal Edilmesi ve Boşanma Davaları Arasındaki Farklar

Evlilik İptali (Butlan) Ve Boşanma Davası Farkları ele aldığımız evliliğin iptali (butlan) ve boşanma davası arasındaki farklar nettir.

Boşanma davasında aslında kanunla geçerli olan bir evlilik söz konusudur ve bu evlilik kişiler arası sorun ve anlaşmazlıklardan dolayı kişilerin kendi talepleri ve mahkeme kararıyla sona erer.

Evliliğin iptali durumunda ise aslında kanunen geçerli olmamasına neden olacak belirli şartlar taşıyan bir evlilik söz konusudur yani evlilik kanunen geçerli değildir.

Bu söz konusu evlilik kişiler arası sorun ve anlaşmazlıklardan daha çok kanundan yer alan iptal sebeplerine dayanılarak yine mahkeme kararıyla geçersiz hale getirilir.

Adana boşanma avukatı Ceren Sümer Cilli aile hukuku ve boşanma konusunda uzmandır.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları