Babalık Davası Hangi Şartlarda Açılır? Kimle Açabilir?

Babalık Davası Hangi Şartlarda Açılır? Kimle Açabilir?

Babalık davası, ana ile evlilik ve tanımanın dışında çocuk ile soy bağının kurulmasını sağlayan bir yoldur. Evlilik dışında doğmuş olan bir çocuk ve onun babasının babalığını belirlemede yargı yoluna gidilmesi babalık davası açılarak yapılır. Bu dava sonucunda çocuğun gerçek ve genetik babası hükmen belirlenir. Babalık davasını Türk Medeni Kanununun 301. Maddesine göre anne ve çocuk açabilir.

Babanın soy bağını belirlemek için babaya, baba ölüyse dava mirasçılara açılır. Dava açan anne ve çocuksa cumhuriyet savcısına ve hazineye, ana tarafındansa kayyıma, kayyım tarafından dava açılır ise anaya ihbar edilir. İsterse ana davayı çocuktan bağımsız olarak açıp tazminat isteyebilir. Ana çocuğun babasının babalığını hükmen belirlemek için açacağı davayı çocuk adına değil kendine adına tanınan hakka dayanarak açar. Çocuk ergin olacak yaşa geldiğinde isterse kendi adına babalık davası açabilir. Babalık davası çocuğun doğumun sonra veya doğumundan önce açılabilmektedir.

Babalık Davası İçin Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Babalık davası için yetkili mahkeme Türk Medeni Kanunun 283. Maddesine göre dava ya da doğum sırasındaki tarihte yerleşim bölgesinde bulunan mahkemedir. Babalık davası için görevli mahkeme aile mahkemesi olmaktadır.

Baba Evli Olduğunda Babalık Davası Açılabilir Mi?

Babalık davasında dava edilecek kişi babanın kendisidir. Bu yüzden evlilik dışı doğan çocuğun babasının hükmen ve yargı yoluyla belirlenmesi önünde dava edilen babanın evli olması engel oluşturmaz.

Babalık Davasında DNA Testi Yaptırmak Zorunlu Mu?

Bilimin şuan ki imkanlarına göre DNA Testi çocuk ile baba arasındaki genetik bağı %99,9 oranında belirleyerek gerçek babayı ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden babalık davalarında kesinlikle DNA Testi yapılmalı ve rapora bakılarak ona göre karar alınmalıdır. DNA Testi için baba olduğu iddia edilen kişinin sağlığına zarar vermeyecek araştırmalara rıza göstermesi gereklidir. Eğer baba DNA Testi yapmaktan kaçınır veya rıza göstermez ise hakim açılan davada yapılan iddianın doğru olduğu yönünde karar verebilir. Mahkeme isterse rıza göstermeyen veya davayla ilgilenmeyen baba olduğu iddia edilen kişi için yakalama kararı çıkartarak davayı sürdürebilir.

Babalık Karinesi

Yasalar tersi ispat edilmediği sürece bazı durumları geçerli sayar buna ise karine denmektedir. Türk Medeni Kanuna göre babalık karineleri belirlenmiştir.

  • - Evlilik içerisinde dünyaya gelen bir çocuğun babası, annenin kocasıdır.
  • - Evlilik bittiğinde üç yüz gün içerisinde dünyaya çocuk gelirse babası, annenin eski kocasıdır.
  • - Çocuk üç yüz gün geçtikten sonra dünyaya gelmişse, gebeliğin evlilik süreci içerisinde olduğunun ispatı sağlanırsa babası, annenin eski kocasıdır. Anne evlilik bittiğinde üç yüz gün içerisinde yeni biriyle evlenir ve o süreçte bir çocuğu olursa evlendiği yeni kişi çocuğun babasıdır.
  • - Kocanın gaiplik kararı verildiyse üç yüz gün içeren sürenin başlama tarihi ölüm tehlikesine ya da son görülme tarihine göre belirlenir.

Bu koşullar sağlanırsa çocuğun babası karine de geçtiği gibi belirlenir ve nüfusa kaydı işlenir. Bu karineye göre babanın doğru olmadığı yönünde düşünen kişi iddiasını ispat ederek gerçek durumun farklı olduğunu gösterebilir.

Babalık Davasında Hak Düşürücü Süreler

Babalık davası çocuk doğumundan önce veya sonra açılabilmektedir. Fakat çocuk doğduğu tarihten itibaren bir yıl geçtiğinde annenin dava açma hakkı düşer. Yani çocuk bir yaşını doldurursa anne babalık davası açma hakkını kaybeder. Çocuk ile başka bir kişi arasında babalık ilişkisi bulunuyorsa ve bu bağ koparsa bir yılı içeren süreç bu bağ koptuğu tarihten itibaren başlar. Eğer annenin istemi dışında bir olay gerçekleşmiş ve bu geçerli sebeple dava açmak geciktirilmiş ise gecikme nedeni ortadan kalktığında bir aylık süre içerisinde anne dava açabilir.

Babalık Davasında Babadan Annenin Talep Edebileceği Maddi Haklar Nelerdir?

Anne babalığın hükmen belirlenmesi için açtığı davada veya başka bir davada babadan(baba ölüyse mirasçılarından) doğum giderlerini, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altı haftalık geçim giderlerini talep edebilir. Bu giderleri alabilmesi için babalık bağında yargı yoluyla baba hükmen belirlenmelidir.

Babalık Davasında Davalı Baba Olduğunu Kabul Ederse Ne Olur?

Anne veya çocuk baba olduğu iddia edilen kişi için dava açtığında bu kişi baba olduğunu kabul ederse dava sonlanmaz. Dava için hakim araştırmasını yapar ve sonuca göre hükmen babayı belirler.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları