Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ AŞAĞIDADIR;

ADANA . AİLE MAHKEMESİ

………. NOLU DOSYASINA

Sunulmak Üzere

ANLAŞMALI BOŞANMA ve MAL REJİMİNİN TASFİYESİ PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1-) Davacı-Davalı : …..

2-) Davalı-Davacı: ……………

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar arasında devam eden , ‘’evlilik birliğinin temelinden sarsılması’’ nedenli ADANA …… MAHKEMESİ’nin ………… E. Sayılı çekişmeli Boşanma davasını anlaşmalı şekilde sonlandırmaya karar vermiştir. Taraflar boşanma ve fer’ileri ile mal paylaşımı konusunda aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

Taraflar ; aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul etmişlerdir ;

1-)Tarafların karşılıklı olarak birbirlerine açmış oldukları Adana ……….E. sayılı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenli çekişmeli boşanma davasını aşağıdaki şekilde anlaşmalı şekilde sonuçlandırmaya karar vermiştir.

2-)Tarafların edinilmiş malı statüsünde olan davalı-davacı ………….. adına kayıtlı ……… adresindeki taşınmaz davalı-davacı ……….. üzerine kayıtlı kalmaya devam edecektir. Söz konusu edinilmiş mala ilişkin katılma alacağının karşılığı olarak davalı-davacı ……….. tarafından davacı-davalı ……… boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ………..TL. ödeme yapılacaktır. Bu ödeme davacı-davalı .…..IBAN nolu hesabına yapılacaktır. Söz konusu edinilmiş mal hakkında davacı-davalı …………… herhangi bir hak ve alacak talebi bulunmayıp bu hakkından kayıtsız şartsız feragat etmektedir.

3-)Tarafların edinilmiş malı statüsünde olan davacı-davalı ………….. adına kayıtlı 01….. plakalı araç davacı-davalı ……… üzerinde kalmaya devam edecektir. Davalı-davacı ………….. bu mal üzerinde herhangi bir hak ve alacak talebi bulunmamakta olup, edinilmiş mala ilişkin katılma alacağı hakkından kayıtsız şartsız feragat etmektedir.

4-) Davalı-davalı tarafından ziynet eşyası alacağından da ayrıca feragat edilmektedir. Buna göre davalı-davacı …… Adana ……. Aile Mahkemesinde derdest olan ziynet eşyası alacağı davasından da işbu protokol hükümleri dahilinde kayıtsız şartsız feragat etmektedir.

5-)Adana … Aile Mahkemesinin ………. E. nolu davasında davalı-davacı ……. lehine hükmedilen aylık ….. TL. lik tedbir nafakası alacağı hakkından feragat etmektedir.

Davalı-davacı ……. tarafından açılan ……. İcra Müdürlüğü ………… E. nolu tedbir nafakasına ilişkin icra takibinden boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte en geç 3 gün içerisinde de feragat edilecektir.

6-)Taraflar, yukarıdaki hususlar dışında iş bu anlaşmalı boşanma protokolü doğrultusunda birbirlerinden maddi-manevi tazminat, yoksulluk nafakası, katkı alacağı ve edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında katılma alacağı adı altında herhangi alacak talep etmemektedir. Taraflar bu hak ve taleplerinden karşılıklı olarak kayıtsız şartsız feragat etmektedir.

7-) Taraflar ; Adana .. Aile Mahkemesi ………… E. nolu boşanma davası kapsamında birbirlerinden karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmemektedir.

8-) İşbu protokol , 1’er nüsha eşlerde kalmak , 1 nüsha Adana ……….. Aile Mahkemesi ……. E. Sayılı dosyasına sunulmak üzere , 4 nüsha olarak ………. tarihinde, taraflarca imza altına alınmıştır.

Davacı Davalı

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ YUKARIDADIR.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları